Skal bekjempe negativ sosial kontroll på TikTok

Når Røde Kors-telefonen poster på sine sosiale medier og negativ sosial kontroll, merker rådgiver Miriam Mardan at flere tar kontakt.
Foto: Oslo Røde Kors
Unge i Norge som blir utsatt for negativ sosial kontroll er trengs å bli nådd via de nye sosiale medier, mener rådgiver i Røde Kors.

– Vi i Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold har jobbet med problematikken siden år 2000, og ser behovet for å ruste opp innsatsen mot negativ sosial kontroll, sier rådgiver Miriam Mardan til Utrop.

Ifølge henne er bakgrunnen til dette nye tiltaket en fersk rapport fra IMDi, gjort av Rambøll om informasjonstiltak vedrørende negativ sosial kontroll.

– I rapporten fant vi ut at vi som jobber med dette temaet liker å kommunsiere på sosiale medier. Samtidig er vi oftest på de sosiale mediene som vi selv bruker og er mest komfortable med. Siden vi er litt eldre enn målgruppen er vi mest komfortable med Facebook og Instagram. Unge er som regel på Snapchat og TikTok. Snapchat brukes til kommunikasjon, mens TikTok til å nyheter og underholdning.

Snakker lite om et vanskelig emne

Videre viser hun til rapporten om de unges medievaner.

– Nesten ingen bruker Snapchat eller TikTok til å snakke om negativ sosial kontroll, og det nærmeste de kommer er noen få innslag som Røde Kors-telefonen har gjort sammen med foredragsholderen Helsesista (Tale Maria Krohn Engvik), for noen år siden, som var et betalt samarbeidsprosjekt.

Røde Kors-telefonen har også hatt kampanjer om utelattelse i utlandet på Snapchat, opplyser Mardan.

– Men vi har ikke hatt egne Snapchat-konto, kun kjørt annonser gjennom den kanalen.

Fleksible

Rådgiveren legger vekt på at man skal være fleksible som tjeneste.

– Vi er jo ikke så vant til TikTok og Snapchat, men tenkte at det er viktig med tilstedeværtelse. Snapchat-kontoet vårt skal være en offentlig profil, slik at vi skal kunne få henvendelser via kontoet.

Her handler det om å demokratisere tjenesten, og få opp brukermedvirkningen.

– Vi følger også opp brukere, både fysisk og for de som helst vil kommunisere på nett. Vi snakker sjeldent om sensitive temaer med mindre det er personlig oppmøte.

– Kjenner ikke til sine egne rettigheter

Røde Kors-telefonens nyopprettede TikTok har mellom 200 og 400 seere per video, hvorav en av informasjonsvideoene hadde over 900.

For Mardan og hennes kolleger er det fortsatt overraskende å se at en del unge ikke kjenner til sine egne rettigheter.

– For oss er det viktig å bøte på falske fakta, rykter, myter om dette fenomenet og informere unge om deres rettigheter. Si at det er ikke vanlig å ikke kunne velge utdanning selv, eller bli utsatt for vold eller at man skal skamme seg fordi man er blitt kjønnslemlestet. Alle ting som er tabu å snakke om.

Nettkommunikasjon tilrettelagt anonymt

Røde Kors-telefonen fungerer slik at den som ringer blir anonym, og at telefonen ikke kommer opp i mobilregningen.

– Hvordan skal unge som vil kontakte dere på nett, og som har spesielt sensitive problemstillinger å snakke om?

– Vi har en chat på våre nettsider som er åpen, og en hjelpelinje via telefon hvor man kan være helt anonym på begge. Kanalen er lavterskel, og folk trenger ikke å lage egen konto. Her kan man bruke de vanlige kanalene våre, som allerede er etablerte. For oss er det viktig å informere mer om disse kanalene.

For henne er det viktig å presisere at Røde Kors-telefonen snakker med alle.

– Vi har ingen aldersbegrensning på hvem som skal få hjelp. Vi ser jo også at det er 27-åringer som bruker TikTok. Også folk som kommer til kontoret vårt fysisk skal kunne ha anonymitet.

Eksponering gir kontakt

Når Røde Kors-telefonen poster på sine sosiale medier, merker Mardan at flere tar kontakt.

– Vi ser at eksponering, i form av kampanjer, gir mer kontakt. I 2022 hadde vi over 100 førstegangshenvendelser, mens i år har vi et flere titalls saker, hvor også flere er oppfølgingssaker. Vi er en tjeneste for folk som blir utsatt, for folk som er bekymret, og for ansatte i det offentlige som ønsker seg mer informasjon.

Mer bevissthet

Røde Kors-telefonen får øremerkede midler fra Bufdir, hvor man startet opp som en informasjonstelefon mot tvangsekteskap.

– Ser dere at sakene som omfatter negativ sosial kontroll blir flere eller færre?

– Vi ser at antallet blir flere, og tror dette har å gjøre med at vi og flere andre sprer mer informasjon. Rapporter viser at dette har med mørketall som kommer til syne. Jo mer man snakker om temaet, jo flere blir bevisst på sin egen situasjon. Så er det også litt ulikt etter hva man opplever. Tvangsekteskapssaker er blitt mindre enn før, mens negativ sosial kontroll ansees som et nyere fenomen. Vi hadde ikke et eget begrep for dette for ti år siden. Feltet vi jobber i er veldig bevegelig, og følger de ulike begrepsbrukene.