– Kvensk kirkeliv skal styrkes

– Kvenfolket er en av de nasjonale minoritetene i Norge, og har sin naturlige plass i Den norske kirke, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.
Foto: Bo Mathisen
Kirkemøtet i Den norske kirke vil styrke kvensk språk og kultur i kirken. En ny arbeidsgruppe for kvensk kirkeliv er nå på plass.

Offentliggjøringen kom i anledning kvenfolkets dag 16. mars.

– Kvenfolkets dag er en viktig dag i kirken. Vi markerer kvenfolkets historie, språk og kultur. Denne dagen heises kvenfolkets flagg. I kirken synges salmer fra det kvenske salmeheftet som ble lansert i fjor. Kvenfolket er en av de nasjonale minoritetene i Norge, og har sin naturlige plass i Den norske kirke, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, som poengterer at dagen er relevant for hele landet:

– Selv om de tradisjonelle kjerneområdene for kvensk språk og kultur er i Nord-Hålogaland, bor det kvener over hele landet. Kvenfolkets dag er viktig for kirken fra nord til sør.

Skal foreslå endringer i organiseringen

I 2022 vedtok Kirkemøtet at kvensk kirkeliv skal styrkes. Derfor setter Kirkerådet nå ned en arbeidsgruppe som skal foreslå endringer i hvordan kvensk kirkeliv er organisert i Den norske kirke.

– Siden 2010 har Den norske kirke hatt et nasjonalt utvalg for kvensk kirkeliv, oppnevnt av Nord-Hålogaland bispedømme. Den nye arbeidsgruppen skal se på hvordan kirken skal organisere kvensk kirkeliv i årene fremover, sier Raaum.

Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere hvilke oppgaver og ansvar et nasjonalt kvensk organ bør ha, og hvordan medlemmene skal oppnevnes. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som kommer 1. juni, skal inngå i gruppens arbeid. Forslagene fra arbeidsgruppen skal leveres til Kirkerådet i løpet av året.