Innvandringskritiske menn er oftere klimafornektere

Klimafornektelse kan også være et uttrykk for innvandringsskepsis, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA). Illustrasjonsbildet er tatt på Fornebuparken og viser hvordan årets uvanlig tørre og varme sommer førte til gul og grå vegetasjon.
Foto: Claudio Castello
Forskere har funnet tette bånd mellom klimafornektere og fremmedfiendtlighet. 63 prosent av konservative, norske menn tror ikke at klimaendringene er menneskeskapt, ifølge ny forskning.

Hovedforfatteren bak en ny norsk studie, Cool dudes in Norway: climate change denial among conservative Norwegian men, Olve Krange, ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier at funnene fra Norge ligner dem man finner i en amerikanske studie.

– 63 prosent av konservative menn i Norge tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. I motsetning til 36 prosent blant resten av befolkningen, sier forskeren til NRK.

 
Foto : nina.no

Krange konkluderer også med at klimafornektelse ser ut til å gå hånd i hånd med et bredere mønster av høyrenasjonalisme og fremmedfrykt.

Klimafornektelse som konservatisme
Studien argumenterer for at klimafornektelse kan forstås som et forsøk på å beskytte gjeldende maktstrukturer.

– Det er en måte å beskytte gruppeidentitet på, og bevare en sosial struktur som gjør at hvite menn nyter fordeler fremfor andre samfunnsgrupper, forklarer forskerne i rapporten.

Så spør NRK-journalisten Krange:

– Men hvordan kan du si at klimafornekterne også er i mot innvandring?

– Vi har ikke målt høyrenasjonalisme eller fremmedfrykt, men et spørsmål om holdninger til innvandrere lar oss observere at konservative menn, som i tillegg er skeptiske til innvandring, oftere tviler på menneskeskapte klimaendringer enn alle andre, også når vi kontrollerer for en rekke andre variabler, forklarer han til NRK.