Ny rapport: Økt ulikhet og utrygghet på Romsås

Gapet mellom de rike og fattige har økt og det flytter flere fra enn til Romsås, går det frem i en forskningsrapport fra OsloMet.
Foto: Jørn Eriksson
Områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Forskere fra OsloMet anbefaler at tiltak særlig rettes mot barn og unge.  

Gjennom Groruddalssatsingen har Oslo kommune vedtatt områdeløft for utsatte områder i byen. I den forbindelse har forskere sett nærmere på områdene Romsås og Grorud for å komme med anbefalinger til hvilke tiltak som bør settes inn.

Før sommerferien ble resultatene lagt frem på ungdomsklubben Raven på Romsås, ifølge Velferds nettutgave, og tallene kunne vise en heller nedslående utvikling.

– Det vi ser er at gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt på Romsås, og det flytter flere fra enn til delbydelen, sier prosjektleder Marit Ekne Ruud ved OsloMet til velferd.no.

 
Foto : hioa.no

Ekne Ruud er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR og har ledet analysen av områdene. 

Etnisk norske flytter ut
Rapporten viser blant annet at flere med etnisk norsk bakgrunn flytter ut, og det blir større andel eldre i området. Mer enn en fjerdedel husholdninger får over halvparten av inntekten fra offentlige overføringer. Antall barn i skolealder går ned på Romsås, og 44 prosent har ikke har fullført videregående etter fem år. 

Forskerne anbefaler en rekke tiltak for å bedre miljøet i delbydelene, blant annet økt tilstedeværelse fra politiet og bedre samarbeid med blant annet Barnevernet og Boligbygg som forvalter de kommunale boligene.

Forskerne anbefaler også en styrket innsats på sammenhengen mellom folkehelse og integrering og peker på behovet for å bedre trygge sårbare barn og familier.

– Et av forslagene våre er å er å etablere et nærmiljøhus eller et grendehus med aktiviteter, kurstilbud og møteplasser der flere voksne er tilgjengelige for barn og ungdom, fortsetter hun.

Klikk her for å lese hele saken på Velferds nettutgave