Høyesterett dømmer Ubaydullah Hussain til fengsel i ni år

 
Foto: Claudio Castello
Høyesterett mener Ubaydullah Hussain rekrutterte fremmedkrigere til IS og spredte propaganda for organisasjonen. Han dømmes til ni års fengsel.

Straffen er den samme som da lagmannsretten behandlet saken. Dommen i Høyesterett falt tirsdag.

Høyesterett mener Hussain var å anse som deltaker i IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015. Han dømmes også for å ha rekruttert to medlemmer til IS, samt for å ha gitt økonomisk støtte og utstyr til to andre medlemmer.

I dommen stiller Høyesterett seg bak lagmannsrettens beskrivelse av Hussain som en «inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og sendebud for fremmedkrigere i Syria.»

Hussain må utvilsomt anses som en deltaker i IS.

I tillegg slås det fast at Hussain utvilsomt må anses som en deltaker i IS.

– Han har gitt avgjørende bidrag til at flere fremmedkrigere har kunnet slutte seg til ISIL i Syria. På denne måten har han operert aktivt «på innsiden» av organisasjonen og dermed opptrådt kvalifisert annerledes enn hvis han bare hadde støttet organisasjonen eller dens mål, heter det i dommen, hvor betegnelsen ISIL brukes om IS.

Videre understrekes det at Hussain har spredt propaganda om og støtteerklæringer til ekstremistgruppen.

– Han har forherliget ISIL og kalifatet gjennom utleggelse av videoer og gjennomføring av intervjuer i ulike medier. Videre har han vist personlig og oppriktig støtte til ISILs handlinger i Syria og Irak, og til terroraksjonene i Vesten, heter det i dommen.

– Første gang
En av Hussains to forsvarere, advokat John Christian Elden, sier at de vil vurdere dommen «nærmere opp mot menneskerettighetene».

– Høyesterett har satt punktum i saken og godtatt en meget god definisjon av det å delta i ISIL. Vi tar det til etterretning, men mener dommen er tvilsom ut fra et ytringsperspektiv når de sier det er en del av det straffbare å uttale støtte til terroraksjoner og terrorgruppers virksomhet, skriver Elden i en SMS til NTB.

Han viser videre til at Høyesterett tidligere i saken «mottok internasjonal honnør da de ikke tillot PST sine inngrep og beslag overfor filmskaperen Ulrik Rolfsen som fulgte Ubaydullah Hussains virksomhet hele perioden.»

PST beslagla filmopptak som ble gjort i forbindelse med dokumentaren, men fikk nei av Høyesterett til å se gjennom det eller bruke det i retten.

– Støtte til terrororganisasjon
I den ferske dommen mot Ubaydullah Hussain peker Høyesterett på at organisasjoner som IS representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier – og at det av allmennpreventive årsaker må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

Den ene av dem Hussain rekrutterte til å reise til Syria, var en ung norsk muslimsk konvertitt som bare var 17 år da de første gang var i kontakt. Selv var Ubaydullah Hussain da 29 år og en kjent skikkelse i det islamistiske miljøet på Østlandet.

Den unge konvertitten ble pågrepet på Landvetter flyplass utenfor Göteborg i 2015 da han var på vei ut av landet. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var han da på vei til Syria.

Den unge konvertitten var tiltalt sammen med Hussain da saken var til behandling i tingretten i fjor. Han vedtok dommen på to år og ti måneder for deltakelse i en terrororganisasjon og har ikke vært del av ankebehandlingen.