Eneste SV-er med innvandrerbakgrunn på Stortinget

 
Foto: Claudio Castello
I fjor høst var Sheida Santarash håpefull SV-politiker. Nå er hun vara på Stortinget.

I et miniportrett Utrop hadde like før valget ifjor håpet Sheida Sangtarash på å få til et godt nok valgresultat slik at det ble rød-grønt flertall og ny regjering.

For Sangtarash og for SV ble det med håpet. Partiet gjorde likevel et godt nok valg til hun kunne komme inn som vararepresentant for Akershus som stedfortreder for Nicholas Wilkinson, som selv er i permisjon.

– Jeg har vært inne på Stortinget for SV som vara siden mai og kommer til å være der så lenge Nicholas Wilkinson er i permisjon..

Norsk-iranske Sangtarash har fått i oppgave å sitte i helse- og omsorgskomiteen.

– Jeg trives godt som helsepolitisk talsperson. Jeg er både klar og motivert for å jobbe med å få gjennomslag for SVs politikk i helse og omsorg, som blant annet at tannhelse blir en del av folketrygden, en trygg barselomsorg og integrert ettervern på rusfeltet. Jeg vil kjempe for at folk får tilbud om nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp når de har behov for det, uansett hvor de bor i landet, og helt uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Også engasjert for innvandrerkvinner
For Sangtarash kommer helsepolitikk kommer til å være førsteprioritet. Men hun har også andre kampsaker hun ser frem til å jobbe med.

– Samtidig er jeg også engasjert i saker, som blant annet likestilling og verdispørsmål knyttet til minoriteter, særlig når det gjelder kampen mot sosial kontroll, og minoritetskvinners jobbdeltakelse, forklarer hun.

– Vil det bety at du også har ambisjoner om en gang i tiden fremover å sitte i en komité som omfatter arbeid og sosial?

– Nå skal jeg ha mest fokus på helsepolitikk og la være å spekulere i fremtiden. Men det er som sagt mange ulike saker som engasjerer meg og som jeg ser på som viktige innenfor SVs helhetlige politikk.

Klikk her for å lese miniportrettintervjuet med Sangtarash

FAKTA

Navn: Sheida Sangtarash
Født: 1984
Stilling: Vararepresentant for Akershus SV i valgperioden 2017-2021