Styrker vilkårene for svenske skoleklassers reiser til Holocaust-minneplasser

Svenske skoleklasser får flere midler til å besøke Holocaust-minnesteder i Norge.
Foto: Henrik Hansson
Den svenske regjeringen har besluttet å bevilge midler til å gjennomføre og fremme Hågkomstresor for svenske skoleklasser til minneplasser for Holocaust.
0Shares

Voksenåsens programdirektør, Anna Florén, sier ifølge en pressemelding:

– På Voksenåsen er vi takknemlige for regjeringens vedtak, som gjør at vi kan fortsette å arrangere turer for alle skoleklassene som ønsker å studere disse spørsmålene med utgangspunkt i norske minnesteder.

Hågkomstresor og pedagogiske innsatser knyttet til disse gjennomføres av den svenske komiteen mot antisemittisme, Voksenåsen Kultursenter og Forum för levande historie.

Hågkomstresor til Norge er reiser til autentiske minneplasser for nazismens ofre i Norge, først og fremst i Oslo. Formålet med reisene er å reflektere over demokrati, toleranse og personlig ansvar, samt å sette disse utfordringene i en moderne kontekst – med utgangspunkt i historien.

Reisene er utviklet av Voksenåsen Kultursenter og Forum for levende historie som et ledd i et statlig oppdrag for å systematisere og tilrettelegge for reiser til minneplasser for nazismens ofre.