Forsker kritisk til politiets etterforskning av forsvunne asylbarn

Ofte gjør politiet mangelfull etterforskning når enslige mindreårige asylsøkere er savnet, viser ny forskning.
Foto: Scanstockphoto
En forsker ved Politihøgskolen er sterkt kritisk til politiets etterforskning av forsvunne asylbarn. Nå konkluderer også Politidirektoratet med at arbeidet er mangelfullt i mange av sakene.
72Shares

Egil Hove Olsvik, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, har gjort et forskningsprosjekt for å se på hva som faktisk blir gjort når asylbarn forsvinner fra mottak og omsorgssentre.

Han har foreløpig analysert 49 savnetsaker med enslige mindreårige asylsøkere, og er rystet over det han karakteriserer som skremmende funn.

Olsvik mener at funnene er entydige og viser et politiarbeid av lav kvalitet.

– Det er en rettssikkerhetssvikt som vi ikke bør være bekjent av. Dette er de svakeste av de svakeste i samfunnet, og disse barna er svært sårbare for utnytting, sier han.

Les mer i NRK