Svensk domstol: Politiet må tillate koranbrenning

Høyreradikale Rasmus Paludan har lov til å brenne kopier av Koranen, fastslår svensk domstol.
Foto: Wikimedia Commons
Brenning av koranen skal være tillatt i Sverige, slår forvaltningsretten i Stockholm fast.
36Shares

Brenning av koranen skal være tillatt i Sverige, slår forvaltningsretten i Stockholm fast.

Politiets beslutning om å nekte tillatelse til koranbrenning utenfor Tyrkias og Iraks ambassader i februar var derfor feil, er domstolens konklusjon.

To ganger på åtte dager i februar ga ikke politiet i Stockholm en slik tillatelse, etter dialog med sikkerhetspolitiet Säpo. Begrunnelsen deres var at koranbrenningen kunne føre til alvorlige
trusler mot den nasjonale sikkerheten.

– Forvaltningsretten anser ikke at de omstendighetene som har ligget til grunn for politiets beslutning, er tilstrekkelige for å nekte tillatelse i de to aktuelle tilfellene. Politiets
beslutning skal derfor oppheves, heter det i en pressemelding fra retten.

Tidligere i år fastslo en annen domstol at politiet gjorde feil i å stanse en demonstrasjon i Norrköping i april 2022. Den gangen ville den høyreekstreme provokatøren Rasmus Paludan brenne en koran.

Paludan sto bak en koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm i januar. Senere lovet han å brenne en koran utenfor Tyrkias ambassade i København hver fredag fram til Tyrkia godkjente Sveriges Nato-søknad. Det er ikke kjent om det var Paludan som ble nektet tillatelse til å brenne koranen i februar.