Aps asylliberale fløy puster lettet ut

Når ikke helt opp, tross respektabel valginnsats: Aps Masud Garakhani.
Foto: Henrik Kreilisheim
Den asyl- og innvandringsliberale delen av Ap rustet seg til kamp mot migrasjonsutvalget innstilling, men er i stor grad beroliget av forslagene.

Det blir fortsatt diskusjon på landsmøtet til våren rundt det som ventes å bli et av de viktigste politiske temaene i valgkampene som kommer, men det store migrasjonsoppgjøret er trolig avlyst. De fylkeslagene i Arbeiderpartiet som er mest liberale i migrasjonspolitikken – Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – synes beroliget over innholdet i innstillingen til migrasjonsutvalget. som har vært ledet av Masud Gharahkhani, ifølge Vårt Land.

– Innstillingen fra utvalget er mer balansert enn debatten i forkant. Det har vært stemmer i utvalget med et annet syn enn Gharahkhani, noe som gjør at innstillingen har blitt mer nyansert, sier nestleder Lubna Jaffery, i Bergen.

– Her er det mange bra og spennende forslag, og utvalget har gjort en veldig god jobb. Jeg ser fram til videre diskusjon om dette temaet fram mot landsmøtet neste år, sier Oslo-leder Frode Jacobsen.

– Jeg er trygg på at vi kan samle et bredt flertall i partiet for en god og fremtidsrettet flyktning- og integreringspolitikk, sier Frode Berge, leder av Stavanger Ap.

Utvalget mener kvoteflyktninger er den mest rettferdige måte å ta imot flyktninger på og at mest ressurser må brukes til å hjelpe i nærområdene – der den store andelen flyktninger befinner seg. For å kunne motta flere kvoteflyktninger, foreslår utvalget å redusere andelen asylsøkere som kommer til Norge.

Arbeiderpartiet holder landsmøte 4. til 7. april neste år.

(©NTB)