Somaliere er de mest fornøyde innvandrerne

Mange somaliere har ingen utdanning når de kommer til Vesten. På bildet: Somaliere på kurs i Seattle, USA.
Foto: flickr.com
Innvandrere er generelt litt mindre fornøyd med livet enn nordmenn flest, men lav utdannelse hjelper ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
0Shares

SSB har i en ny rapport spurt norske innvandrere om hvor fornøyde de er med livskvaliteten, og svarene overrasker forskeren bak rapporten, melder i .

Undersøkelsen viser nemlig at av de 12 landene som er representert i undersøkelsen, er det personer fra Somalia som er mest fornøyd med livet på en skala fra 0-10:

 • Somalia: 8,8
 • Sri Lanka: 8,5
 • Bosnia-Hercegovina: 8,3
 • Pakistan: 8,1
 • Kosovo: 8,2
 • Eritrea: 8,1
 • Afghanistan: 8,1
 • Tyrkia: 7,9
 • Irak: 7,7
 • Polen: 7,6
 • Iran: 7,5
 • Vietnam: 7,0
 • Innvandrere i alt: 7,9
 • Hele befolkningen: 8,1

– I gjennomsnitt er det ikke store forskjeller på hvordan innvandrere opplever egen livskvalitet og befolkningen samlet sett. Like store deler er fornøyd, men en litt større andel av innvandrerne er misfornøyd, sier forsker Anders Barstad i SSB, som også er en rapportforfatterne, til Nettavisen.

Her er mulighetene ikke avhengig av hvilken klan du tilhører eller størrelsen på dine foreldres lommebok

At innvandrere med somalisk bakgrunn topper denne statistikken overrasker forskeren:

– At somalierne er såpass tilfredse er oppsiktsvekkende, all den tid både økonomiske problemer og andre levekårsutfordringer er utbredt blant dem. Over 40 prosent oppgir at de har vanskeligheter med å få endene til å møtes. Blant innvandrerne som helhet setter dårlig økonomi et klart preg på livskvaliteten.

Somaliskfødte innvandrere og deres norskfødte barn får mange muligheter i Norge som de ikke ville hatt i opprinnelseslandet. Av den grunn er man fornøyde med tilværelsen her i landet, mener norsk-somaliske Ismail Hussain.
Foto : Privat
– Setter pris på Norge
Ismail Hussain kom selv til Norge som enslig mindreårig asylsøker, og vært aktiv i ungdomspolitikken i AUF. Hussain mener det er ulike årsaker til hvorfor somaliere topper på tilfredshet. 

– For det første er somaliere den gruppen som har mest kontakt med hjemlandet og de får kontinuerlig vite hva som skjer i landet. Det er få muligheter i Somalia og de tilgjengelige mulighetene er i noen få rike menneskers hender. Å få jobb, utdanning og posisjoner er stort sett avhengig av hvilken familie, klan eller gruppe du tilhører. Det sies at så mange som 70 prosent av ungdommer i Somalia er arbeidsledige.

Viser takknemlighet gjennom religionen
Når man hører om alt dette er det lett å sette pris på det man har i Norge, forklarer han.

– Her er mulighetene ikke avhengig av hvilken klan du tilhører eller størrelsen på dine foreldres lommebok. Jeg opplever selv at mange setter stor pris på det.

Også det at somaliere flest har et sterkt forhold til religionen spiller inn.

– I islamske tekster står det mye om takknemlighet og at man skal sette pris på det man har til enhver tid. Det tror jeg bidrar mye til at somaliere er såpass fornøyde.