Amnesty mobiliserer for asylretten

Dette bildet fra tidligere i vinter viser asylsøkere med barn som krysser Storskog-grensen og inn til Norge
Foto: Thomas Nilsen
I en Facebook-post har Amnesty kommet med kritikk av Migrasjonsutvalgets innstilling om ny asyl- og innvandringspolitikk.

I posten viser de til utspillet fra Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, hvor han og utvalget blant annet går inn for å bruke fem milliarder kroner for å hjelpe flyktninger i nærområdene.

 
Foto : amnesty.no

– Norske myndigheter fikk sterk kritikk fra FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner for sin praksis på Storskog i 2016, fordi den var i strid med folkeretten. Dette endte med at myndighetene igjen åpnet for at asylsøkere, som kom over grensa fra Russland, kunne søke asyl i Norge. Praksisen på Storskog er med andre ord ikke en god fremgangsmåte for å «beskytte» asylretten, slik Gharahkhani hevder, skriver Amnesty i posten.

Kritisk til Tyrkia-eksempel
Amnesty er også kritiske til at utvalget i bruker Tyrkia som eksempel på en vellykket «tredjelandsavtale»

– Avtalen har ett mål og det er å hindre asylsøkere i å komme seg inn i Europa. Vi må ikke glemme at flyktninger i Tyrkia har en beintøff hverdag som ofte innebærer for lite mat, utnytting på arbeidsmarkedet, seksuelle overgrep av enslige kvinner, usikkerhet og et asylsystem som ikke fungerer for dem. Tyrkia er IKKE et eksempel til etterfølgelse hvis menneskerettigheter og solidaritet er viktig. Vi håper inderlig at alle i Arbeiderpartiet har dette i bakhodet når innstillingen skal behandles.