UDI skal etablere inntil 50 nye flyktningmottak

– For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går vi nå bredt ut i hele markedet, sier direktør for Mottak og Retur i UDI, Borghild Fløtre.
Foto: udi.no
Jevnt økende ankomster av asylsøkere til Norge gir UDI behov for å øke sin samlede kapasitet av mottaksplasser.

Totalt dreier seg om opptil 50 nye mottak.

– Før Ukraina-krigen så hadde vi jevnt over mindre enn 3000 mottaksplasser i drift,
mens vi nå ligger på rundt 11.000 ordinære mottaksplasser. Innen 2023 er omme vil vi
etter alt å dømme ha tatt imot rundt 45.000 flyktninger derav 40.000 ukrainere, og på
grunn av fortsatt jevn tilstrømning av asylsøkere og økt belegg på våre mottak vil vi nå
øke mottakskapasiteten ytterligere, opplyser direktør for Mottak og Retur i UDI,
Borghild Fløtre.

Det kan bli behov for opptil 10 mottak per region, altså totalt inntil 50 nye
flyktningmottak og mellom 2500 og 7500 mottaksplasser.

Lyser ut konkurranse

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å skaffe innkvartering til alle som søker asyl
til Norge, eller i påvente av utreise for de som har fått avslag på sin søknad. Denne
innkvarteringen foregår i ulike mottakstyper, avhengig av alder, familiesammensetting,
helsetilstand og andre relevante forhold.

Utlysningen blir publisert innen kort tid, og der vil også tilbudsfristen bli oppgitt.

For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går vi nå bredt ut i hele markedet. Samtidig bygger vi ned akuttinnkvarteringer som er beregnet for kort varighet, og som da blir erstattet med mer langsiktige tilbud. Det dreier seg derfor i denne omgang bare om ordinære mottak der vi stiller flere krav til innhold enn ved rene akuttinnkvarteringer, sier Fløtre.