Dagens behandling av forfulgte mennesker på flukt har ubehagelige likhetstrekk med behandlingen jøder mottok under annen verdenskrig. Mange synes dette er en så ubehagelig tanke at de ikke ønsker å trekke disse parallellene. – Vi er forpliktet til å lære av historien og derfor bygge et samfunn der historien ikke kan gjenta seg, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Screenshot, NRK, Politierts utlendingsinternat, Trandum
Vi skylder jødene som døde under krigen å sammenligne deres skjebner med hvordan vi i dag behandler våre medmennesker. De skal ikke ha mistet livet forgjeves, skriver Diyako Baroz i dette innlegget. 
Diyako Baroz

Den 19. april 1943 startet et av de mest bemerkelsesverdige opprør i menneskets historie: Gettoopprøret i Warszawa. 80 år etter denne hendelsen må vi fortsatt minne oss selv på viktigheten av å lære fra historien og å arbeide kontinuerlig for et mer tolerant og inkluderende samfunn.

En viktig påminnelse

Gettoopprøret i Warszawa var et heroisk forsøk, av jødiske menn, kvinner og barn som kjempet mot den tyske okkupasjonsmakten, på å motstå deportasjon til dødsleirene. I løpet av de 27 dagene opprøret varte, viste disse modige sjelene en uovertruffen besluttsomhet og motstandsdyktighet, til tross for at de var dårlig utrustet og i mindretall.

Denne historiske begivenheten gir oss et verdifullt innblikk i  menneskets ånd og vår evne til å kjempe mot undertrykkelse og tyranni. I tillegg bidrar den også med en viktig påminnelse om konsekvensene av hat, diskriminering og ignoranse.

Sikre at grusomheter ikke gjentar seg

Vi må erkjenne og ta inn over oss at utdanning og opplysning er nøkkelen til å motvirke farlige ideologier og til å forhindre at historien gjentar seg. Skoler, museer og minnesmerker spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet. Ved å lære om Holocaust og andre folkemord, kan vi bedre forstå hvordan hat og diskriminering kan bringe uhyrlige konsekvenser,  og at vi derfor må arbeide for å bekjempe slike krefter.

[…] la oss minnes de modige opprørerne, men enda viktigere: La oss lære av deres eksempel

Videre må vi ta ansvar for å fremme toleranse, respekt og inkludering i vårt samfunn. Vi må aktivt bekjempe fremveksten av hatretorikk, intoleranse og rasisme. Ved å anerkjenne og feire mangfoldet i samfunnet vårt, kan vi styrke båndene som forener oss og sikre at grusomheter som Holocaust aldri finner sted igjen.

Med menneskeverdet i sentrum

Til sist er det interessant å merke seg at individuell handling og mot kan ha stor innvirkning, selv i møte med overveldende krefter. De modige mennene og kvinnene som kjempet i gettoopprøret i Warszawa er et bevis på dette. Vi må ta deres eksempel og stå opp mot urettferdighet og forsvare menneskerettigheter.

På denne 80-årsdagen for det inspirerende gettoopprøret, la oss minnes de modige opprørerne, men enda viktigere: La oss lære av deres eksempel. La oss forplikte oss til å bygge et samfunn der slike grusomheter ikke kan finne sted igjen, og hvor menneskeverd og likeverd står i sentrum av alt vi gjør.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.