Kommune vil gi innvandrere penger til førerkort

Jamal Amini fra Iran er på språkpraksis i en butikk 10 km fra hjemmet ogbruker mye tid på å komme seg til og fra jobb. Han og flyktningekonsulent John Bøthun Lien er enige om at førerkort er viktig.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Kollektivtilbudet i Lærdal er dårlig og Senterpartiet frykter at flyktningene skal flytte til storbyer som Bergen og Oslo hvis de ikke kan kjøre bil. Partiet ønsker at flest mulig skal bli boende i kommunen.

– Det er viktig for integreringen at vi tar oss råd til dette nå slik at flyktningene blir mer selvhjulpne og kommer seg inn på arbeidsmarkedet, sier Viktor Yttri fraSenterpartiet. Han får støtte fra flyktningekonsulenten i kommunen og fra flyktningene selv som synes livet er tungvint uten bil. 

Men innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim, liker ikke forslaget.  Han tror det vil virke mot sin hensikt:

–Jeg kan ikke skjønne at et slikt forslag vil gi en annen effekt enn at det bare vil bli enklere å flytte fra bygda, sier han.

Les mer om reaksjonene på forslaget om penger til førerkort på NRK.