SSB-tall: Innvandrere bruker oftere digitale medier

Innvandreres medievaner viser til stor digital forbruk, viser nye SSB-tall.
Foto: Pixabay
Ny SSB-undersøkelse viser at folk med innvandringsbakgrunn bruker mer digitale medier enn gjennomsnittet.

I undersøkelsen legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse blant innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre i 2022.

Tallene er fra Norsk mediebarometer, en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I 2022 trakk man inn et landsrepresentativt utvalg av innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre på 3000 personer, som til sammen ble omtalt som personer med innvandrerbakgrunn.

Er oftere digitale

Et av funnene i rapporten viser at mediebruken blant personer med innvandrerbakgrunn gjenspeiler i stor grad hele befolkningens mediebruk med de samme trendene for de ulike aldersgruppene.

Samtidig er det forskjeller knyttet til “innvandrere” som gruppe med lavere alderssnitt.

− Gruppen bruker i større grad de digitale mediene som internett, nettaviser og sosiale medier enn papiraviser, lineær TV og radio og dette skyldes i stor grad at de er en yngre gruppe.

Nettaviser og sosiale medier er vanligste nyhetskanal, ifølge SSB.

− Over halvparten av personer med innvandrerbakgrunn leser nettavis en gjennomsnittsdag. Størst andel lesere av nettaviser finnes blant voksne norskfødte med innvandrerforeldre, hvor nær fire av fem leser nettaviser daglig. Dette er en høyere leserandel enn voksne i hele befolkningen og blant innvandrere. En tredjedel av personer med innvandrerbakgrunn leser to eller flere nettaviser en gjennomsnittsdag. Det er en større andel som leser utenlandske nettaviser enn i hele befolkningen og en lavere andel som leser lokal- og distriktsaviser. 12 prosent av personer med innvandrerbakgrunn leser papiravis en gjennomsnittsdag.

Halvparten ser TV daglig

37 prosent av personer med innvandrerbakgrunn hører på radio en gjennomsnittsdag, mens 48 prosent ser på TV daglig, ifølge SSB-tallene.

Tallene viser at innvandrere bruker nettaviser og sosiale medier mest for å følge med på nyheter en gjennomsnittsdag, med henholdsvis 53 og 56 prosent.

– Personer med innvandrerbakgrunn er generelt yngre enn befolkningen i snitt. Derfor bruker de i større grad de digitale mediene for nyheter og i mindre grad papiraviser, lineær TV og radio, sier Emma Schiro som er ansvarlig for rapporten om mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn.

85 prosent av personer med innvandrerbakgrunn får med seg nyheter i løpet av gjennomsnittsdag uavhengig av kilde.

VG mest populært

96 prosent er på internett en gjennomsnittsdag, og det brukes i snitt 4 timer og 26 minutter på internett i løpet av dagen, mens 97 prosent av de med innvandrerbakgrunn bruker mobiltelefon daglig.

En tredjedel av personer med innvandrerbakgrunn leser to eller flere nettaviser en gjennomsnittsdag. 39 prosent av de over 12 år med innvandrerbakgrunn leser VG på nett daglig. Leserandelen er en del lavere for NRK og Dagbladet, med henholdsvis 14 og 12 prosent.

– Personer med innvandrerbakgrunn leser i like stor grad nettaviser som hele befolkningen og de mest populære nettavisene er VG, NRK og Dagbladet, sier Schiro.

− Ikke overrasket over funnene

Undersøkende reporter og sjefredaktør Ka Man Mak i The Oslo Desk har sett på tallene.

Grunnlegger Ka Man Mak i The Oslo Desk ser det som viktig å ha studier som forsker på innvandrerbefolkningens medievaner (Foto: oslodesk.com).
Foto : Oslo Desk

− Jeg er ikke overrasket over resultatene, spesielt mellom de som er innvandrere (der norsk ikke er morsmålet deres) og de som er norskfødte.

Ka Man, som er født og oppvokst i Storbritannia med foreldre fra Hong Kong, trekker frem erfaringer fra sin familie.

− Jeg husket at foreldrene mine så på nyhetene på TV og leste papiraviser på engelsk.

Innvandrere som nyhetsforbrukere

I 2019 gjennomførte hun en liknende undersøkelse sammen med Oslo Expat Center.

− Vi fant ut at blant 199 respondenter leste mange internasjonale nyheter fra nyhetsplattformer knyttet til opprinnelseslandet.

For henne er det viktig å kunne ha slike studier som forsker på innvandrerbefolkningens medievaner.

− Filmskaperen Tim Solwoong Kim har i sin mastertese studert innvandrere som nyhetsforbrukere og -produsenter. Han skal sammen med The Oslo Desk holde en paneldiskusjon i august, hvor Schibsteds leder for mangfold og inkludering, Sumeet Singh Patpatia, har takket ja til å delta.

Lettere å sette opp egne plattformer

Sjefredaktøren viser til trendene fra land som USA, hvor store innvandrergrupper setter opp egne medieplattformer. Men også i Norge er dette et fenomen.

− Vi har kanaler som Radio Latin Amerika, Radio Inter FM og Nordic Chinese Communication Magazine. Å sette en publikasjon på nett er mye enklere enn før, der trykte nyheter er en mer kostbar prosess. Enkeltpersoner som ønsker å dele kunnskap, kan allerede opprette egne plattformer ved å lage et nettsted eller starter egne podcaster, ettersom lydutstyr har blitt rimeligere.

Les rapporten: Mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn