Redd Barna ber Norge stanse tvangsretur av barn til Afghanistan

 
Foto: Portugal Resident
Utrygghet, vold og tvang, og liten eller ingen støtte. Det er hverdagen for barna som er blitt tvangsreturnert til Afghanistan, ifølge Redd Barna.

Organisasjonen ber nå Norge og land i Europa stanse retur av afghanske barnefamilier og enslige mindreårige.

Det finnes lite forskning på hvordan det går med barn som tvangsreturneres, men i to ferske rapporter tar Redd Barna temperaturen på situasjonen.

– Livredde

Organisasjonen har intervjuet 57 afghanske barn og ungdommer som har søkt asyl i Europa, og som har blitt returnert. I tillegg er 30 barn og unge intervjuet før returen. Resultatet er nedslående:

Av dem som er intervjuet, forteller over halvparten at de har opplevd vold og tvang. Tre av fire følte seg ikke trygge under returprosessen, mens barna forteller at de fikk liten eller ingen støtte etter returen. Bare tre av barna hadde en reintegreringsplan, og mange mangler nettverk og kontakter i Afghanistan.

– Alle barn og unge vi har snakket med i Norge, er livredde for å bli returnert. Det skyldes ofte det de har opplevd eller sett selv. Barna har opplevd bomber og krig, og de har sett lærere og elever bli brent på skolen. Noen av barna har blitt forsøkt rekruttert til væpnede og voldelige grupper, sier Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Fokus på retur

Afghanistan er et av verdens farligste land for barn. Men i takt med at sikkerhetssituasjonen har forverret seg, har det blitt et stadig skarpere fokus på å returnere afghanske asylsøkere tilbake til hjemlandet.

I perioden 2015–2017 har 70 barn som kom til Norge med familien og 229 ungdommer som kom som enslige mindreårige, blitt tvangsreturnert til Afghanistan. Enslige mindreårige blir i regelen sendt ut når de fyller 18. Samtidig har 54 barn som kom med familien og 64 enslige mindreårige blitt sendt tilbake med assistert retur.

I 2016 sto Norge for 65 prosent av alle tvangsreturer fra Europa til Afghanistan, og Norge er et av få land i Europa som tvangsreturnerer afghanske barnefamilier, ifølge Redd Barna. Årsaken er at Norge og UDI vurderer flere områder i Afghanistan som trygge.

Farer

En av ungdommene Redd Barna har snakket med, forteller om farene som venter i hjemlandet.

– For det første, det er veldig vanskelig å overleve i Afghanistan. To: Det er vanskelig å få jobb. Hvis vi ikke har jobb, har vi ingen penger, og da må vi drive med kriminalitet. Tre: Vi kan bli rekruttert til Taliban. Da må vi drepe andre. Det er enda verre. Jeg vil ikke drepe andre.

Redd Barna mener den norske politikken overfor barna fra Afghanistan er inhuman.

– Vi ødelegger deres mulighet for en god oppvekst, og setter deres rettigheter og liv i fare ved retur. Vi ber norske myndigheter nå stanse all retur av barnefamilier og enslige mindreårige til Afghanistan, og avskaffe ordningen med midlertidig opphold, sier Sydgård.

(©NTB)