Internasjonal pris til fagforening som kjemper for arbeidsmigranter


Foto: Privat
Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter går i år til fagforeningen International Domestic Workers Federation (IDWF) og deres generalsekretær, Elizabeth Tang.

Arbeidstakere som er ansatt i private hjem (såkalte domestic workers) står svært ofte uten rettigheter. De fleste er uorganisert, uten noen som beskytter dem, ifølge Industri Energi.

Arbeiderne er svært ofte dårlig betalt, utsettes for trakassering og vold. Flertallet, hele 76 prosent av 75,6 millioner arbeidstakere, er kvinner som jobber som hushjelp, rengjørere, barnepassere, kokk og liknende.

Har ofte migasjonsbakgrunn

Ifølge ILO har en av fem av kvinner som jobber i private hjem (som hushjelp, rengjøring, m. fl.) migrasjonsbakgrunn.

– Husarbeid og kvinnelig internasjonal arbeidsmigrasjon er sterkt koblet. En stadig økende etterspørsel etter husholdningstjenester anses å være en av årsakene for feminiseringen av arbeidsmigrasjon som vi har vært vitne til de siste tiårene.

Viktig innsats

IDWFs innsats var helt sentral i arbeidet med å få på plass ILO-konvensjon 189 om anstendig arbeid for ansatte i private hjem. Fagforeningen fokuserer nå på å få flere land til å ratifisere og implementere denne konvensjonen.

Generalsekretær Elizabeth Tang i IDWF har vært involvert i arbeiderbevegelsen siden tidlig på 1980-tallet. Tang ledet arbeidet i nettverket som var forløper for IDWF og ble valgt som første generalsekretær da den globale organisasjonen formelt ble etablert i 2013.

– Priskomiteen vil gjennom denne tildelingen sette søkelys på det viktige arbeidet IDWF og Tang gjør for denne ekstremt sårbare gruppen arbeidere over hele verden. De gir dem som jobber i private hjem et nettverk, styrke og informasjon om rettighetene deres. Og de gir opplæring i å drive fagforeningsarbeid gjennom medlemsorganisasjonene, ifølge juryen i en pressemelding.