FHI: Ukrainske flyktninger melder om dårligere helse

Voksne ukrainske flyktninger som kom til Norge i løpet av 2022, rapporterer spesielt om dårligere helse, viser ny FHI-rapport.
Foto: Flickr/Tasayu Tasnaphun
Folkehelseinstituttet sier flyktninger fra Ukraina vurderer helsen sin alt i alt som dårligere, spesielt tannhelsen, sammenlignet med den norske befolkningen.

I tiden 28. oktober 2022 til 31. januar 2023 fikk de inn 731 besvarte, digitale spørreskjemaer fra voksne flyktninger fra Ukraina, ifølge en ny rapport.

Svarene deres ble vektet og sammenlignet med fem fylkeshelseundersøkelser gjennomført i den norske befolkningen mellom 2020 og 2022.

Hovedfunnene viser blant annet:

– Flyktningene rapporterte egen helse som dårligere sett under ett, med flere langvarige sykdommer eller helseproblemer.

– Flyktningene rapporterte om dårligere psykisk helse med flere symptomer på psykiske plager de siste ukene før svaravgivelse.

– Flyktningene rapporterte om betydelig dårligere selvvurdert tannhelse. Flesteparten hadde mottatt informasjon om helsetjenester i Norge på en måte de enten fullt ut eller til en viss grad forsto. Nylig ankomne rapporterte mindre sannsynlighet for å ha mottatt forståelig informasjon om helsetjenester.

– Overordnet bilde

Seniorrådgiver og lege Angela S. Labberton understreker på FHIs nettsider at funnene kun er basert på dem som selv har valgt å svare. Hun mener likevel at funnene gir et overordnet bilde av helsetilstanden og behovet til flyktningene.

– Sammenlignet med den norske befolkningen vurderte flyktningene fra Ukraina helsen sin alt i alt som dårligere, og spesielt tannhelsen. Cirka halvparten av flyktningene vurderte sin helse som god eller veldig god, og litt under en tredel vurderte sin tannhelse som god eller veldig god. Cirka tre firedeler blant det norske utvalget svarte det samme, både når det gjelder helsen alt i alt og tannhelsen, sier Labberton.

Saken er oppdatert