SV kan få gjennomslag for asylbarn-forslag

Turid Kristensen (H) er i mot SVs forslag.
Foto: Flickr
Arbeiderpartiet kan sørge for flertall for SVs forslag om at ungdommer med endelig avslag på asylsøknad får skolegang fram til utreise fra Norge. Høyre er skeptisk.

Ungdommer som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin, har ingen garanti for at de kan få gå på skolen fram til de blir utsendt. Praksisen er ulik fra fylke til fylke. Derfor foreslår SV en lovendring for at denne gruppen, som ifølge partiet består av 60–70 personer årlig, skal være sikret en rett til videregående opplæring i denne perioden.

– For SV er FNs menneskerettigheter om retten til utdanning så sterk at den også må gjelde disse ungdommene, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ap sitter med nøkkelen til et flertall, men partiet har ennå ikke landet på et ja eller nei. KrF, som er i en viktig vippeposisjon på Stortinget, bekrefter at de støtter SVs forslag. Det samme gjør Senterpartiet.

Men fra borgerlig side får forslaget en kald skulder.

– SVs forslag er ikke en løsning som Høyre ønsker seg, opplyser stortingsrepresentant Turid Kristensen (H).

– Frp ønsker i stedet å prioritere personer som har fått lovlig opphold og som skal integreres i Norge, sier Roy Steffensen (Frp), som leder utdanningskomiteen på Stortinget.

(©NTB)