– Viktig at anti-rasister bruker private kanaler

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Under parolen Hat trenger motstand – Motstand trenger penger kjører Antirasistisk senter (ARS) en innsamling for å sikre videre drift.

Tilskuddet over statsbudsjettet har vært uendret i årevis, og senteret fikk samme tilskuddsbeløp i årets budsjettforslag som i fjor.

Senteret vil likevel måtte kutte ned på driften som følge av at man fra januar 2019 mister 2,9 millioner kroner fra tippemidlene, ifølge Filter Nyheter

Kuttet vil gå utover senterets fagpolitiske avdeling, som i dag består av syv fulltidsansatte.

Nå er det på høy tid at også anti-rasister bruker private kanaler.

– Vi risikerer å miste tre til fire årsverk, samt finansiering av en del aktiviteter, sier ARS-leder Rune Berglund Steen til Utrop.

– Vi risikerer å miste tre til fire årsverk, sier ARS-leder Rune Berglund Steen om kuttet man vil oppleve fra og med nyttår.
Foto : Pressebilde Antirasistisk Senter

Gjør som ytre høyre
Steen og ARS henvender seg nå til privatpersoner for pengebidrag.

– Flere aktører på ytre høyre fløy, som document.no og rights.no, har samlet inn penger fra private givere i flere år.

– Hvor lenge har dere hatt innsamlingskampanjen?

– Kampanjen begynte på mandag, og er godt i gang. For oss vil dette være en langsiktig satsning. Det er nytt for folk at vi ber om støtte på denne måten, men det er på høy tid at også antirasister bruker private kanaler.

Ungdomsavdelinger må bestå
Særlig tenker Steen på senterets ungdomsavdelinger, når han og hans medansatte skal samle inn til videre drift.

– Ungdomsavdelingene våre er den best bevarte hemmeligheten vår. De gjør en solid innsats for mange ungdommer, spesielt med flerkulturell bakgrunn. Dette konkrete arbeidet for å støtte de oppvoksende generasjonene, er ikke det som får mest oppmerksomhet i offentligheten. 

Han forklarer videre viktigheten av avdelingens innsats.

– Både på grunn av den konkrete jobben ungdomsavdelingene gjør og den forskjellen de gjør i mange unges liv, men også fordi det gir oss direkte tilgang på informasjon om levd liv. Når det går en diskusjon eksempelvis om etnisk profilering utført av politiet, vet vi det vi trenger fordi alt for mange av ungdommene som kommer til senteret kan fortelle om det. For en antirasistisk organisasjon er dette selvsagt viktig kunnskap.