Fant kobling mellom etnisitet og fedme

En ny norsk studie har funnet sammenheng mellom barneovervekt og etnisitet. Kosthold hos foreldre kan ha noe å si, og en av legene bak studiet går inn for forebyggende tiltak (illustrasjonsbilde).
Foto: Eric Molina
Fire- og femåringer med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika har nesten dobbelt så høy risiko for overvekt som barn med europeisk bakgrunn. 

Fire- og femåringer med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika har nesten dobbelt så høy risiko for overvekt som barn med europeisk bakgrunn. Slik konkluderer en studie som har fulgt 570 barn i Groruddalen i Oslo.

Studie har tatt for seg 823 friske gravide kvinner i Groruddalen og 570 barn er fulgt, viser at overvekt forekom hos 13 prosent av barna med europeisk bakgrunn, og 22 prosent hos barn med bakgrunn fra Midtøsten eller Nord-Afrika.

– Vi har justert for ulike faktorer, blant annet svangerskapsdiabetes, mors kroppsmasseindeks, alder, utdanningsnivå, kosthold og fysisk aktivitet og barnas fødselsvekt. Vi finner at dette er reelle etniske forskjeller, og det handler ikke bare om mors vekt, sier Ingun Toftemo til Dagens Medisin.

 
Foto : Kirsti Hovde/med.uio.no

Toftemo er fastlege på Lillehammer, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO) og førsteforfatter av studien som nylig ble publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

Vær oppmerksomme på vekstutvikling
Hun mener helsepersonell bør være mer oppmerksomme på vekstutviklingen hos barn med minoritetsbakgrunn.

– Å forebygge overvekt hos barn enn å behandle overvekt hos voksne er mye lettere. Vi vet fra før at personer med etnisk minoriteter har høyere risiko for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Disse funnene tyder på at man bør inn tidligere for å fremme god helse i minoritetsbefolkningen, sier Toftemo.

– Helsepersonell bør følge ekstra nøye med på vekstkurvene til disse barna. Hvis man ser at kurvene krysser persentiler, bør man sette opp ekstra kontroller. Barnehagen kan også med fordel involveres for å fremme sunn vekst hos barnet.