Større ulikheter i Norge

 
Foto: Dangerous Globe
Det har blitt større ulikheter i levekår i Norge, viser en ny rapport fra Nav. Flere innvandrere er en av årsakene.

Rapporten «Lavinntekt og levekår i Norge» slår fast at Norge er et av landene i verden med minst ulikheter, men inntektsforskjellene har økt siden 2009.

En årsak er økte kapitalinntekter til dem som ligger øverst på inntektsstigen og beskjeden vekst for dem som ligger nederst. En annen årsak er økt innvandring.

– Siden mange innvandrergrupper har lavere yrkesdeltakelse enn resten av befolkningen, fører økt innvandring til en større andel med lavinntekt. Risikoen for lavinntekt er fem ganger så høy i husholdninger uten stabil tilknytning til arbeidsmarkedet, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

Fra 2011 til 2016 økte andelen av befolkningen som har vedvarende lavinntekt ut fra EUs mål fra 7,7 til 9,4 prosent. Av 101.000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, kommer 54,5 prosent fra innvandrerfamilier, ifølge rapporten.

(©NTB)