Hauglie vil forby eksport av trygdeytelser

 
Foto: Flickr
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil forby at trygdemottakere kan få med seg ytelser for barn og ektefeller i utlandet, skriver VG.

I dag kan en uføretrygdet forelder som bor i utlandet få 38.753 kroner per barn, mens fullt ektefelletillegg for pensjonister ligger på 46.742 kroner i året, ifølge avisa.

– Vi vil innføre eksportforbud for barne- og ektefelletillegg til ytelser fra Nav. Vi gjør det ved å nekte at kone og barn til trygdede skal få barne- og ektefelletillegg hvis de ikke bor i Norge, sier Hauglie.

Uføre og alderspensjonister i Norge som flytter ut, mister altså ikke sin egen uføre- eller alderspensjon. Men regjeringen vil ikke la dem få barne- og ektefelletilleggene, hvis de og deres familie ikke bor i Norge.

I dag er det ingen lover som hindrer at barn eller ektefeller som ikke bor i Norge, og som i enkelte tilfeller aldri har gjort det, likevel får barne- og ektefelletillegg.

– Regjeringen mener at legitimiteten til trygdesystemet kan svekkes dersom slike tillegg gis til personer med liten eller ingen tilknytning til Norge, sier Hauglie.

(©NTB)