22,5 mill fra staten til anti-islamsk nettsted

 

I tillegg kommer fire millioner fra Oslo kommune i perioden 2012-2015, samt tidligere mottatt prosjektstøtte over statsbudsjettet, skriver filternyheter.no.

 Kilde: Filternyheter.no

Human Rights Service publisert har ikke publisert en eneste rapport, notat eller andre konkrete produkter fra det statsstøttede arbeider siden 2015. I stedet fokuserer stiftelsen, som har to faste ansatte i Rita Karlsen og informasjonsleder Hege Storhaug, på nettstedet Rights.no og deling av disse tekstene på Facebook.

Da Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) foreslo å fjerne hele støtten til HRS i 2016, ble det gjenstand for en politisk dragkamp som i stedet endte med at det Frp-styrte departementet endret kriteriene for tildeling (på en måte som gjorde at Rights.no-konseptet passet inn), skrev Dagsavisen i fjor. Budsjettposten sorterte den gang under Justis- og beredskapsdepartementet, der Sylvi Listhaug var innvandrings- og integreringsminister.

De fleste av tekstene HRS publiserer i dag er dominert av krasse meningsytringer om islam og muslimske innvandrere. Mange innlegg er basert på gjengivelser av nyhetsartikler om kriminalitet begått av innvandrere hentet fra etablerte medier, men der HRS supplerer med egne fortolkninger og slutninger. Tekstene, som ofte får mange delinger i sosiale medier, har titler som «Ap er infiltrert. Forstår Støre alvoret?», «Sverige begår selvmord» og «Skriften på veggen: Tyskerne blir mindretall i eget land».