Store mørketall for æresvold

Menn som utsettes for vold, har ofte høyere terskel for å oppsøke hjelp
Foto: Europaparlamentet
Hittil i år har 355 personer bedt om hjelp fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, i følge tv2.no.

Politiet fører ikke statistikk over æresvold og æresdrap, men 67 av hendevendelsene til komepetanseteamet handler om trusler og vold. Kripos har heller ikke noe statistikk på området, men av de 1.100 personene som lever med hemmelig adresse, er den største andelen familievold – det vil si partnervold og æresvold, i følge tv2.no.

Få øynene opp for fenomenet
Seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner på Enhet Øst, Astri Johanne Holm, sier politiet og samfunnet må erkjenne at æresvold og æresdrap skjer i Norge.

– Det er store mørketall. Vi må få øyene opp for fenomenet. Man kommer ikke til å se det, hvis vi ikke tror det finnes. Akkurat som vi har jobbet målrettet med at alle som jobber med barn skal få øyne opp for overgrep og vold mot barn, slik må vi jobbe med æresvold. Det er noe som skjer rett utenfor husveggene våre, sier Holm til Åsted Norge, i følge tv2.

Vanskelig å skille æres- og familievold.
Politioverbetjent Holten ved seksjon for familievold på Enhet Øst i Oslo politidistrikt er en av landets fremste etterforskere på æresvold og æresdrap. Hun mener det er vanskelig både for politiet og resten av straffesakskjeden å identifisere hva som skiller en æresvoldsak fra en tradisjonell familievoldsak, uten nok kunnskap. Dette sier hun i en rettsak om æresvold.

I følge Holten handler ære om å kontrollere jentenes seksualitet.

– Kvinner har skam, menn har ære. Kvinnen er ansvarlig for å beholde æreskodeksen. Brudd kan ramme hele fellesskapet. Det handler om omdømme og verdi. Om en jente går hånd i hånd med en gutt i Trøndelag eller Bergen kan det velte en hel klan i hjemlandet, forklarer Holten i en rettsaken, i følge TV2.no.

Holten sier at det er viktig å ikke glemme at også gutter og menn kan være utsatt for æresrelatert vold, og ofte kan havne i et krysspress og lojalitetskonflikt i storfamilien ved at de kan bli satt til å utøve kontroll og vold mot søsken som de er glad i.

Forskjellen på tradisjonell familievold og æresvold, er at kollektivet står bak og støtter handlingen, i følge Holten.