Ny samisk nettleser fra Opera

Opera Software lanserte nylig Opera 6.05 for Windows på nord-samisk, den mest vanlige typen av samisk.

Opera for Windows er i dag den browseren som er oversatt til flest språk. Den er oversatt til 42 språk, sammenliknet med Internet Explorer som er oversatt til 25 språk, og Netscape til 23.

“Verken myndighetene eller kommersiell virksomhet har tatt samenes behov for programvareutvikling alvorlig. Nå har et norsk selskap demonstrert sitt engasjement. Opera sin samisk versjon av browseren er et viktig bidrag for å synliggjøre det samiske språket,” sier Sven Roald Nysto, President i Sametinget.

Bevaring av kulturell mangfold online er en av Operas kjerneverdier som er i selskapets prinsipper, sier Opera.