– Dobbelt statsborgerskap vil ramme innvandrerjenter

Kan bli vanskeligere for enkelte å få norsk pass i årene som kommer, hvis regjeringens forslag om endring av statsborgerloven vedtas.
Foto: Scanstockphoto
Regjeringen ofrer de svakeste når de vil innføre dobbelt statsborgerskap, mener Ap og Sp. Samfunnsdebattant mener forslaget vil ramme sårbare innvandrerkvinner og barn. 

Regjeringen la i august fram forslag om å oppheve forbudet mot dobbelt statsborgerskap, som en oppfølging av et løfte i Jeløya-plattformen.

Etter det NRK forstår, ligger det an til flertall for regjeringens forslag, som skal debatteres i Stortinget i desember.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil stemme ned forslaget om å tillate dobbelt statsborgerskap, og får Arbeiderpartiet med seg. 

Koranskolebarna som sendes til Somalia vil være umulig for oss å få tilbake dersom de har somalisk statsborgerskap.

– I denne saken er diplomatbarna og utenlandsstudenter viktigere for regjeringen enn kvinner og barn som er dumpet i utlandet, sier han til NRK.

For Arbeiderpartiet er etterlatte barn og kvinner i utlandet en viktig grunn til å gå mot forslaget.

– Forslaget om å tillate dobbelt statsborgerskap rammer de mest sårbare, sier Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
Foto : Bernt Sønvisen

– Dette forslaget rammer de mest sårbare. For oss er det arbeidet mot sosial kontroll som veier tyngst i denne saken, sier Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson for Ap, til NRK.

– Vil gå utover jentene
Laial Janet Ayoub er leder i organisasjonen Nok, som bekjemper negativ sosial kontroll. Hun er kritisk til regjeringens lovforslag om dobbelt statsborgerskap, som hun mener særlig vil ha negative konsekvenser for kvinner og barn.

– Hvis dobbelt statsborgerskap vedtas vil det gå ut over de barna som sendes på oppdragelsesreise, barna som trues med kidnapping av fedrene sine når mødre ber om skilsmisse, samt jenter som tvangsgiftes, sier hun til Utrop.

– Koranskolebarna som sendes til Somalia vil være umulig for oss å få tilbake dersom de har somalisk statsborgerskap, legger hun til.

Kan bli nødt til å krige mot Norge
Hun ser også for seg andre negative konsekvenser, som blant annet kan omfatte menn og kvinner i aktiv militær tjeneste.

– Noen kan bli nødt til å tjene militæret i to land siden de har to pass, og som potensielt kan havne i konflikt hvis Norge og det andre landet kommer i krig. Jeg kjenner flere iranere som ikke kan reise til Iran fordi de må tjene i militæret, som følge av at iranere ikke får sagt fra seg sitt statsborgerskap.

Laial Janet Ayoub er kritisk til regjeringens lovforslag om å tillate dobbelt statsborgerskap.
Foto : Stephen Gerard Simmersholm

– Hva ser du som et bedre alternativ til dobbelt statsborgerskap?

– Folk skal kunne velge. Så vidt jeg vet er det norske passet respektert i de fleste land, sier Ayoub.