Halvparten av kvoteflyktningene i jobb etter sju år

 
Foto: Ecnmy
Etter sju års botid i Norge er halvparten av kvoteflyktningene i arbeid, men ikke alle jobber fulltid. Det er flest menn som er i arbeid.
0Shares

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det bare i løpet av de siste tre årene har kommet 8.000 kvoteflyktninger og at en tredel av disse kommer fra Syria.

Tallene viser også at andelen som er sysselsatt, øker med botiden i Norge. Etter sju år er rundt halvparten av overføringsflyktningene i arbeid, inkludert dem som kombinerer arbeid og utdanning. Andelen under utdanning er størst etter tre-fire års botid, og deretter er den synkende.

Andelen med menn som er i jobb eller under utdanning blant kvoteflyktningene er 30 prosent, mot 20 prosent for kvinner. 66 prosent av mennene jobber 30 timer eller mer hver uke, mens for kvinner er andelen 45 prosent.

Dette er vesentlig lavere enn gjennomsnittet for hele befolkningen, ifølge SSB.

Ved utgangen av 2017 bodde det i alt 35.500 kvoteflyktninger (også kalt overføringsflyktninger) i Norge, ifølge tallene fra SSB.

Disse utgjorde 16 prosent av alle personer med flyktningbakgrunn og 5 prosent av det totale antallet innvandrere i Norge. Kvoteflyktninger er personer som har blitt overført til og bosatt i Norge ved hjelp av blant andre FN.

(©NTB)