Helsingforskomitéen vil ha innreiseforbud for menneskerettighetsovergripere

Hassan Yusuf har bodd store deler av livet i Norge. Likevel ble han utvist fra landet
Foto: Scanstockphoto
Helsingforskomitéen og Det europeiske stabilitetsinitiativet (ESI) har lagt fram et forslag om å etablere en europeisk kommisjon om innreiseforbud.

Kommisjonen skal foreslå målrettede sanksjoner mot individuelle menneskerettighetsovergripere, melder Den norske Helsingforskomité via en pressemelding.

Ifølge forslaget skal Kommisjonen hvert år identifisere et begrenset antall personer som har begått grove brudd på menneskerettighetene og som EU bør nekte innreise. 

Forslaget har blitt sendt til den nederlandske regjeringen, som har tatt en ledende rolle i å fremme målrettede menneskerettighetssanksjoner på EU-nivå.

Kan gi innreiseforbud
Slike sanksjoner, som kan omfatte innreiseforbud, frysing av eiendeler og andre restriktive tiltak, kan brukes mot personer som opptrer i eller misbruker sin offisielle kapasitet, samt personer som tilhører ikke-statlige aktører (rebelgrupper e.l.). Sanksjonene skal være apolitiske, basert på menneskerettighetskriterier og fokusert på individuelle menneskerettighetsforbrytere.

 
Foto : nhc.no

– Det kan være forskjellige ideer om hvordan en bør etablere et system for menneskerettighetssanksjoner, eller Magnitskij-sanksjoner som de ofte blir kalt, på EU-nivå. Det er derfor viktig at forslag med ulike løsninger og ideer kommer frem på dette tidspunktet, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.