Hyller Abid Raja

Abid Raja blir hyllet av Født Fri, LIM og Antirasistisk senter.
Foto: Ram Gupta
KrF-effekten gjør seg gjeldende på asyl- og integreringsfeltet. Men det er Abid Raja (V) som blir hyllet av organisasjoner på integreringsfeltet. 

Regjeringen har i samråd med KrF besluttet å øke støtten til ulike organisasjoner som jobber på integreringsfeltet. 

Støtten i økning fordeler seg slik:

 • Antirasistisk senter: 2,9 millioner
 • Født Fri: 1 million
 • Likestilling, integrering, mangfold (LIM): 1,3 millioner
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD): 600.000
 • Minotenk: 1 million
 • Mirasenteret: 1,1 millioner
 • Melahuset: 2 millioner
 • Fargespill: 1 millioner

Støtten må sees i sammenheng med det som trolig blir den nye borgerlige regjeringssammensetningen etter KrFs veivalg for noen uker siden. Men Venstres Abid Raja har også spilt en vesentlig rolle. Både Født Fri, LIM og Antirasistisk senter takker Venstre og Raja i sine takketaler på Facebook i tillegg til KrF. 

Raja fortjener honnør fordi politikere med innvandrerbakgrunn har vegret seg for å ta slike tak tidligere.

For Antirasistisk senter kommer den nye støtten som en reddende livlinje, etter at man fra og med neste år mister adgang til tippemidlene. En av Norges lengstfungerende organisasjoner på asyl- og integreringsfeltet ville fått negative følger i sitt daglige arbeide. Konsekvensene ville vært kutt i stab og aktivitetsnivå.

Allerede før KrF formelt har gått inn i en regjering, snakker vi om en KrF-effekt på asyl-  og integreringsfeltet.

Disse er blant tiltakeen KrF har forhandlet fram:

 • Barnefaglig kompetanse asylkjeden og UDI: 10 mill
 • Stønad til familier i asylmottak, fjerne taket: 1,1 mill
 • Styrke aktivitetstilbud for barn i asylmottak: 5 mill
 • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner: 10 mill

KrF-effekten viser seg i denne støtten til sivilsamfunnet. Det flotte er at støtten gis til tross for den store politiske avstanden mange av mottakerne har til dagens regjering. Denne styrkede integreringssatsingen bidar til å gjøre et veldig politisert felt til noe mer jordnært, til noe som handler om mer enn kun ideologi og politikk.

Utrop fikk i sommer besøk av integreringsminister Sanner. Inntrykket redaksjonen fikk av han og hans politiske linje var at integreringen nå skal bli et felleseie, at innvandrerne selv i større grad skal få sjansen til å prege sin egen integrering og sitt nye liv i Norge. 

Venstres Abid Q. Raja har også vært viktig i budsjettforhandlingene. Han har med all sannsynlighet bidratt ved å fremme sine tanker om brukermedvirkning. Raja fortjener honnør fordi politikere med innvandrerbakgrunn har vegret seg for å ta slike tak tidligere. Raja viser seg som prinsippfast og en person med bein i nesa.

Linda Noor i Minotenk har på sin Facebook-side kalt utfallet av budsjettforhandlingene og tildelingen for en “styrking av sivilsamfunnet”. Vi sier oss sterkt enige i betrakningen.

Det er essensielt at det er grasroten, de organisasjonene som står innvandrermiljøene nærmest, får fornyet tillit til å bidra best mulig i integreringsarbeidet.

Utrop gratulerer de nevnte organisasjonene med tildelingen. Vi er overbevist om at de er tilliten verdig.