Caritas gir ingen falske forhåpninger

Fernando Baez og de andre på Caritas hjelper dem som har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse. – Noen ganger kan grunnen være at de har fylt ut søknadsskjemaet feil, sier han.
Foto: Eva Alnes Holte
Har du fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse og lurer på hva du skal gjøre? Skal du klage, reise hjem, reise til et annet land eller bli i Norge ulovlig? Caritas kan gi råd.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Caritas har startet en ny veiledningstjeneste innen utlendings- og asylrett.

– Når du ikke kan norsk, er det veldig vanskelig å finne frem i det norske systemet, sier Caritas-rådgiver Fernando Baez. Han forteller at de ofte blir kontaktet av folk som er fortvilte etter avslag på søknad om oppholdstillatelse.

– Vi bistår dem med tolk, forteller dem om utvisningsfristen og hjelper dem med å formulere en klage der det er aktuelt. Går de videre, kan de søke om fri rettshjelp. Vi hjelper dem med alt dette, sier Baez.

Vi ser en stor mangel på informasjon om norske regler og lover.

Klage på utvisningsvedtaket
Uten rådgiver eller juridisk bistand, er det bortimot umulig for en som ikke kan norsk eller engelsk å klage på utvisningsvedtaket. 

– Avslaget kan bunne i at de fylte ut søknaden galt fordi de ikke forstod skjemaet. Dette gjelder særlig i søknader om familiegjenforening, studentvisum eller arbeidstillatelse for faglærte, sier Baez. 

Kommer ingen vei uten oppholdstillatelse
All hjelp på Caritas-senteret er gratis. – Vår oppgave er å fortelle om de norske reglene og lovene slik at de får et realistisk bilde av situasjonen de er i, sier Báez.

– Vi forklarer dem at de ikke kommer noen vei uten oppholdstillatelse i Norge. De får ikke et ID-nummer og kan dermed ikke sende barna sine på skole, får ikke fastlege og ikke tilgang til et sted å bo på lovlig vis. De får ikke engang en bankkonto. Vi oppfordrer ingen til retur, men hvis de blir ulovlig i landet, skal de vite hva de går til.

Hjelper sårbare mennesker
Caritas informerer de som vil dra hjem etter avslaget om returprogrammet til International Organization of Migration (IOM). Der kan de få økonomisk støtte til hjemreisen.

– Vi hjelper sårbare mennesker i vanskelige livssituasjoner. Rådgivningstjenesten vår innen oppholdsregler og utlendingsrett er ett av mange felt vi tilbyr veiledning i, sier Báez. Andre felt er familiegjenforening og arbeidsrett.

– Vi ser en stor mangel på informasjon om norske regler og lover. Mange som kommer til oss har opplevd usakelig oppsigelse og vet ikke hva de skal gjøre.

Tror Norge er med i EU 
En del innvandrere som ikke er EU- eller EØS-borgere, og som mottatt oppholdstillatelse i andre land i Europa, kommer til Norge for å slå seg ned og jobbe. De har ikke automatisk arbeidstillatelse i Norge, og må søke om egen tillatelse. 

– Det er mange som misforstår regelverket og tror opphold i annet europeisk land umiddelbart gir dem arbeidstillatelse i Norge, sier Baez. Han forteller at sjansene for å få arbeidstillatelse er mye større hvis søkerne har en fagutdannelse. – Caritas hjelper dem med å sende riktig dokumentasjon til myndighetene. 

Gir ikke falske forhåpninger
Caritas Norge har adresse i Storgata i Oslo, men gir også veiledning til folk utenfor landets grenser via e-post eller telefon. 

– En del som kontakter oss fra utlandet har lyst til å bosette seg i Norge. Vi informerer dem om kravene for oppholdstillatelse. Vi  holder oss hele tiden oppdaterte på hvilke regler som gjelder til enhver tid. Det er veldig viktig for oss ikke å gi falske forhåpninger,  understreker Báez. – Vi skal hjelpe dem med alt det praktiske og gi dem en realitetsorientering om situasjonen de står i. Bare på den måten kan de ta gode, gjennomtenkte valg, sier han.