Kartlegger syriske flyktningers helse og livskvalitet

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
I disse dager mottar 10 000 syriske flyktninger i Norge et omfattende spørreskjema i posten. Undersøkelsen skal gi svar på spørsmål om psykisk helse og integrering. Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som står bak undersøkelsen.

27. november sendes det ut spørreskjemaer til 10 000 syrere som kom til Norge i perioden 2015-2017,  melder NKVTS i en pressemelding.

Hensikten med Refugestudien er å finne ut mer om sammenhengen mellom psykososial helse på begynnelsen av oppholdet i det nye landet, og hvordan det senere går med integrering og samfunnsdeltakelse.

– Studien vil gi svar på hvordan opplevelser før, under og etter flukt påvirker livet videre, og hvordan integreringsprosessen i et nytt land oppleves, sier Arnfinn Andersen, prosjektleder ved NKVTS.

Studien ledes av Arnfinn J. Andersen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Foto : nkvts.no

– Det finnes svært få studier av denne typen, sier Andersen til Utrop.

Største i sitt slag
Ifølge prosjektlederen er studien laget med utgangspunkt i en tilsvarende undersøkelse fra Sverige i 2016.

Dette blir den største kartleggingen av flykningers helse og livssituasjon i Norge noensinne. I internasjonal sammenheng blir den norske studien en av de største i sitt slag. 

Det er NKVTS som er initiativtager til studien og som står for finansieringen. Analyseinstituttet IPSOS står for den praktiske gjennomføringen.

Anonyme svar
Å få folk til å svare på spørsmål om sin helse kan være utfordrende. Det kan også finnes kulturelle motforestillinger mot å delta i slike undersøkelser. 

– Vi vet at mange kan være redde for å svare på slike undersøkelser. Vi understreker derfor at vi legger stor vekt på personvern. Ingen myndigheter får innsyn i hva folk svarer og hvem som svarer, sier prosjektleder Andersen.

– Undersøkelsen skal brukes til å skaffe kunnskap først for å forstå hva som gir god helse og økt livskvalitet for denne gruppen, og i neste omgang til å lage bedre integreringspolitikk, forklarer han videre.

Om REFUGE-studien:

  • 27. november sendes det ut spørreskjema til 10 000 syrere bosatt i Norge. Spørreskjemaet er på arabisk
  • Den største kartleggingen av flykningers helse og livssituasjon i Norge noensinne
  • Resultatene kommer etter påske 2019
  • Studien ledes av NKVTS og gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Høgskolen Innlandet, Röda Korsets Högskola og Karolinska Institutet i Sverige
  • Studien skal følges opp med to nye undersøkelser frem til 2021

Les mer om REFUGE-studien (NKVTS)