Kjønnsnøytral uniform i politiet: – Hvorfor ikke religiøse hodeplagg?

Norsk politi vil innføre kjønnsnøytrale uniformer.
Foto: Scanstockphoto
Nå skal politifolk selv få velge hva slags uniform de bruker, fastslår Politidirektoratet. Leder i Minotenk. Linda Noor, er positiv til tiltaket, og håper det samme kan overføres til hodeplagg.
19Shares

I en melding på politiets intranett står det skrevet:

«Beslutningen er i tråd med samfunnsutviklingen og diskrimineringslovgivning», ifølge Politiforum.

«Neste steg er å se på muligheter for å opprette kjønnsnøytrale toaletter og garderober», heter det i meldingen.

Tidligere har politiets uniformsreglement slått fast at der uniformen er ulik mellom kjønnene, skal politifolk bruke uniformen som er godkjent for vedkommendes kjønn.

Denne setningen er nå fjernet av ledelsen i Politidirektoratet.

– Uniformsreglementet oppdateres for å reflektere samfunnsutviklingen og for at politiets praksis skal være i tråd med diskrimineringslovgivningen om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet til Politiforum.

– Et positivt tiltak

Linda Noor i tenketanken Minotenk ser positivt på at politiet åpner opp for kjønnsnøytral uniformsbruk.

Linda Noor i Minotenk er positiv til bruk av kjønnsnøytrale uniformer, og mener politiet også bør åpne for religiøse hodeplagg (Foto: Arkiv)

– Her gjør politiet grep for å styrke sitt arbeid innen mangfold og inkludering, og med det ønsker å være i harmoni med samfunnsutviklingen. Hvis kjønnsnøytrale garderober handler om å ha det i tillegg til kjønnsdelte, så det er selvfølgelig også inkluderende og trygt, sier hun til Utrop.

Hun mener likevel at politiet kan følge eget eksempel, og åpner opp for religiøse hopeplagg.

– Tiden er også overmoden for å åpne for religiøse hodeplagg i politiuniformene, som hijab, turban og kippa. Det ville være et viktig signal om at alle former for mangfold er ønsket og velkommen i politiet – som er en av de viktigste samfunnsinstitusjonene som må tilstrebe å gjenspeile samfunnet i sin helhet.