Forsker og politileder vil ha forbud mot jomfruhinnesjekk

Tidligere denne uken ble et seminar om jomfruhinnesjekk avholdt av organisasjonene LIM og Født Fri. F.v på bildet: Ap-politiker Jan Bøhler, Høyre-politiker Guro Angell Gimse, LIM-generalsekretær Dana Manouchehri, forsker Halima El Abassi og Nina Karstensen Bjørlo, leder forebyggende enhet Sør-Øst politidistrikt.
Foto: Céline Bendriss
Ingen vet hvor utbredt såkalt jomfruhinnesjekk er i Norge. Flere etterlyser nå et eksplisitt forbud.

Sosionom og forsker Halima El Abassi jobber med en doktorgrad om æresrelatert vold og konflikter. Tirsdag var hun en av innlederne under debatten «Jomfru nok?» arrangert av organisasjonene LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og Født fri.

– Vi vet altfor lite om dette med jomfrusjekk, men vi vet at det eksisterer i stort omfang, og at det er store mørketall på dette feltet, sier hun ifølge framtida.no.

I Danmark har et forbud mot jomfrusjekk og rekonstruksjon av jomfruhinnen vært debattert. El Abassi er tydelig på at et forbud burde vært på plass for lenge siden.

– Det er et overgrep mot mange jenter og familiar at vi ikke har et forbud mot jomfrusjekk og jomfruoperasjoner. Mange familiar har likevel ikke andre alternativer. Dette er en forestilling de har hatt i generasjonar, som ikke kan endres fra en dag til en annen, sier hun.

Konsekvens av sosial kontroll
Jomfruhinnesjekk er en av de ytterste konsekvensene av den negative sosiale kontrollen som blir utøvd over minoritetsjenter- og kvinner, og en praksis organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) vil til livs.

– Småjenter får ikke engang sykle, fordi det kan sprekke jomfruhinnen. Og i enkelte miljøer blir den syltynne, elastiske hinnens tilstand et spørsmål om liv og død, sa LIM-generalsekretær Dana Manouchehri i sin innledning.

Leder for forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo går også for et forbud. Hun er forundret over at man ikke har kommet lenger og viser til at både kjønnslemlestelse og tvangsekteskap fremdeles foregår til tross for at disse praksisene er forbudt i Norge.

– Vi må ha et forbud, dessverre, fordi dette er en så inngrodd tradisjon, sa hun i sin innledning.