Yrkesfagelever med innvandrerbakgrunn får sjeldnere læreplass

Det er store forskjeller mellom ungdommer med innvandrerbakgrunn og øvrig ungdom når man ser hvem som får læreplass.
Foto: InstituteForApprenticeships @flick.com
Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at bare 58 prosent av innvandrerungdom som søkte, fikk læreplass. Spesielt gutter sliter med å få plass i en bedrift. Blant øvrig ungdom fikk nesten 75 prosent av dem som søkte positivt svar.

– Dette er svært bekymringsfullt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Utdanningsdirektoratet har undersøkt tildeling av læreplass (tidligere kalt lærlingplass) i 2016 og 2017. I 2017 var det nesten 29 000 yrkesfagelever som søkte.

Hovedfunnet var forskjeller mellom innvandrerungdom og resten av elevene i andel «nei» de får på søknad. I tillegg viser tallene at innvandrerungdom har høyere fravær og lavere karakterer sammenlignet med øvrig ungdom.

Problemer hjemme
NRK som melder om statistikken, pratet med yrkesfagelever på Etterstad videregående skole om den.

Mohammed Abdul-Manan Akram (17) tror at forklaringen ligger utenfor skolebenken.

– Er det problemer hjemme, kan det være at man ikke har overskudd og motivasjon til å bruke tid på skolen. I tillegg har miljø og hvor godt integrert man er noe å si.

Han forteller om fordommer mot innvandrerungdom, særlig gutter, som er vanskelig å overkomme.

Karmen Kader (18) går også på Etterstad videregående. Hun tror også at familieforhold spiller en viktig rolle.

– Mange har problemer hjemme, og henger i feil miljø. Det påvirker også innsatsen på skolen, som igjen gjør det vanskelig å få læreplass.

Bekymret minister
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, mener tallene er bekymringsverdige.

– Nå ønsker vi å gå nærmere i dette og finne årsaken til hvorfor det er sånn, slik at vi eventuelt kan iverksette nødvendige tiltak, sier statsråden.

På spørsmål om årsaken kan ligge i høyere fravær og lavere karakterer blant innvandrerungdom, svarer Sanner:

– Analysen vi har fått fra Utdanningsdirektoratet, peker på at fravær og karakterer har mye å si når man få læreplass, uansett bakgrunn.

Han sier at det er viktig for direktoratet at flere elever blir lærlinger.

– Vi ser at ungdommer som ikke får læreplass har lettere for å droppe ut. Derfor er det viktig at vi klarer å få flere ut i lære, og at de fullfører og består. Da kan flere komme seg i jobb og klare seg på egen inntekt.