– I Norge lever jeg som søppel

Mahad Muhamud ber om å bli deportert til Dijobouti.
Foto: Youtube
Mahad Mahamud utfordrer norske myndigheter til å uttransportere han til Djibouti umiddelbart.

–Jeg er klar for å bli deportert. I fire år har jeg kjempet. Jeg ber Norge om at jeg får reise ut av landet hvis jeg ikke kan jobbe og bo her, sier Mahamud til ABC Nyheter.

Krever å ikke være papirløs
7.november fikk bioingeniøren avslag på sin anke om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap i Borgarting lagmannsrett. Han krever å ikke være en papirløs mann i Oslos gater og vil gå videre med livet sitt.

– Jeg vil enten være en del av samfunnet i Norge eller bli deportert til Djibouti. Hvis ikke ber jeg om å få lov til å reise hjem til Somalia. Tilværelsen jeg befinner meg i er svært belastende. La meg være en skattebetaler eller deporter meg til Djibouti, sier Mahamud til ABC Nyheter.

Lagmannsretten konkluderte i likhet med Oslo tingrett at det var sannsynlig at Mahamud mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn, noe som var avgjørende for at han fikk opphold og senere statsborgerskap, skriver ABC Nyheter.

– Det har vært vanskelig å svelge dommen og vondt å føle mistro fra to rettsinstanser, men nå har jeg samlet kreftene mine, sier han.

Absurd situasjon
– Politiet har fått en bekreftelse at domstolen som mener jeg er fra Djibouti. Så da bør de bare deportere meg ut av Norge nå, men svaret jeg har fått fra politiet var at de ikke vil gjøre det, sier han.

– Jeg forstår ingenting. Jeg får verken reise hjem til Somalia eller bli deportert til Djibouti.

Mahamud mener han er i en absurd situasjon. 

– Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg ut fra situasjonen. Nå bor jeg på sofa hos venner og får ikke lov til å jobbe.

Ikke kjent med opplysningene
Politiet på sin side hevder at det er første gang de hører at Mahamud ønsker å reise tilbake til Djibouti, når de blir kontaktet av ABC Nyheter.

–På generelt grunnlag skal straffesaker være avgjort før uttransportering finner sted, sier politiadvokat Marianne Aune i Oslo politidistrikt til ABC Nyheter.

Hun sier etterforsker i straffesaken mot Mahamud nå har kontaktet forsvarer Arild Humlen, og oppfordret dem til å forklare seg om dette til politiet.  Politiet viser til at Mahamud selv har plikt til å forlate Norge. 

– Etter utlendingsloven plikter utlendingen selv til å fremmeskaffe reisedokumenter og dokumentere sin identitet. Han plikter også å forlate riket innen fastsatt utreisefrist, sier Aune. 

Mahamud sier at han har opplyst politiet flere ganger om at han vil deporteres.

– De må slutte å tulle og deportere meg hvis de mener jeg er fra dette landet. Hvordan kan jeg skaffe meg pass eller ID til et land jeg ikke er fra? spør han. 

– Hvis de mener at jeg er fra Djibouti må de hente meg og sende meg ut nå, avslutter han.

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk statsborger, men dette mener altså både Utlendingsnemnda, Oslo tingrett og lagmannsretten ikke er tilfelle.

Etter først å ha fått avslag på asylsøknaden, ble han innvilget midlertidig opphold og i 2008 norsk statsborgerskap. Han utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus, men i 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset, skriver ABC Nyheter.