Telemark fylkeskommune blir rasismefri sone

0Shares

Alle de drøyt 50 etatene i Telemark Fylkeskommune må inngå avtaler om å være en såkalt rasismefri sone. Blant dem er de videregående skolene, museer, en rekke tannlegekontorer, Telemarksbibilioteket, Ekeli konferansesenter, Nordagutu opptreningssenter og Telemarkskanalen.

Dette er en følge av at Telemark Fylkeskommune erklærte seg som rasismefri sone for halvannet år siden, i følge NRK.

– Vi ønsker å synliggjøre holdninger og ønsker å være ikke-diskriminerende. Dette gjør vi ved å inngå avtaler med etatene der tre krav må oppfylles. Det skal gjøres kjent at vi har et politisk vedtak på å ha en ikke-diskriminerende holdning. Det skal bygges opp kompetanse på feltet, og det skal være klart hvordan avvik skal håndteres dersom uønska atferd oppstår, sier saksbehandler Heidi Hamadi i fylkeskommunen.