Sosionom: – En ovenfra og ned-holdning overfor innvandrere

 
Foto: Gunder Christophersen/BarnsBeste
– Innvandrerfamilier forteller at de blir snakket til som barn ved offentlige kontorer, sier sosionom og nestleder i Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR), Leoul Mekonen.

Norsk-etioperen har en mastergrad i helsefremmende arbeid, og har lenge jobbet med barn, ungdom og familier med minoritetsbakgrunn i Norge.

I et intervju med Nettavisen forteller han at mange av de familiene han møter og snakker med, savner dialog i sine møter med offentlig instanser.

– Mange føler at de blir møtt med en ovenfra og ned-holdning om at de bare må forstå. De hører på en monolog fra offentlig ansatte før de får med seg informasjonspapirer når de går.

Lite tilpasset informasjon
Han mener behovet for kompetanse i interkulturelt arbeid er viktig og fremhever at kommunikasjonsproblemer oppleves som et stort problem både i helse- og sosialsektoren.

– Mange får kanskje bare et papir med informasjon om hva de skal gjøre og hva de må forholde seg til. Ofte er informasjonen skrevet av fagpersoner der det henvises til paragrafer og konvensjoner. Informasjonen i seg selv er kanskje faglig korrekt, men når den ikke tilpasses skal det ofte mye til for at den når fram.

– Å forstå minoriteter fra et minoritetsperspektiv er viktig. Å ha kultursensitivitet og tilpasse informasjon. Informasjonen må ikke bare flyte en vei, sier Mekonen.