Tøyen feiret julemarked, ny lekepark og nytt torg

 
Foto: Ola Vatn
Bydel Gamle Oslo, Områdeløft Tøyen, Tøyen Torgforening og Bymiljøetaten inviterte til festdag i bydelen.
0Shares

1. desember kunne man offisielt markere at to av de store prosjektene som har inngått i Tøyenavtalen er ferdige og kan overleveres til beboerne på Tøyen: Sørli lekepark og Tøyen Torg.

Festen inneholdt konserter, taler, gløgg, julemarked og mye moro for både store og små.

Om Tøyen Torg:

Foto : Ola Vatn

Nye Tøyen torg er en av de mest synlige oppgraderingene i bydelen. Torget er både et samlingspunkt og en gjennomfartsåre som treffer mange på Tøyen i løpet av en dag. Torget og de fire inngangene til torget har fått nytt dekke i teglstein lagt i forskjellige mønster. Mønstrene er inspirert av ulike kulturer og er et samarbeid med ungdom på Tøyen.

Foto : Ola Vatn

Torget har også fått nytt møblement, bedre belysning og ny beplantning. Oppgraderingen av Torget har skjedd i nært samarbeid mellom gårdeierne rundt torget og Oslo kommune.

Foto : Ola Vatn

Om Tøyensk Julemarked:

Foto : Ola Vatn

Tøyensk Julemarked er i ferd med å bli en kjent og kjær tradisjon, arrangert for og av «Tøyenbygda». Her finnes blant annet:

Foto : Ola Vatn

– Mat fra ulike matboder.
– Brukt, hjemmelagd, julete, ikke-julete, lopper, tøyenske produkter, med mer.
– Aktiviteter for barn.
– Underholdning for alle.