Lite mangfold i kommunikasjonsbransjen

TRIST LESNING: Umar Ashraf sier til Utrop at det er trist at mange kvinner og etniske minoriteter vil forlate PR- og kommunikasjonsbransjen.
Foto: SANNUM & BERGESTUEN
Omtrent én av syv fra den globale reklame- og markedsføringsbransjen sier at de vurderer å forlate feltet på grunn av manglende mangfold og inkludering, ifølge en global undersøkelse. Kvinner og etniske minoriteter føler seg underrepresentert i ledende stillinger.

Nå i juni var den globale reklame- og markedsføringsbransjen samlet på Den franske riviera i Cannes på det som er verdens største reklamefestival, Cannes Lions. Der ble funnene fra den globale mangfolds-, likeverd-, og inkluderingsundersøkelsen Global DEI (diversity, equity and inclusion) presentert, som måler status på mangfold og inkludering i bransjen.

Nær 13.000 reklame-, design-, kommunikasjonsfolk og markedsførere fra 91 land, Norge inkludert, deltok tidligere i år i en undersøkelse for å finne ut hva som skal til for å skape en mer inkluderende og mangfoldig bransje, opplyser Kreativt Forum.

Omtrent én av syv fra den globale reklame- og markedsføringsbransjen sier i undersøkelsen at de vurderer å forlate feltet på grunn av manglende mangfold.

Tallet øker til en av seks for kvinner og LHBT-personer, og til en av fire for funksjonshemmede respondenter.

Det er dessverre veldig høye tall vi nå ser, og det vitner om et tydelig holdningsproblem at kvinner og etniske minoriteter føler seg underrepresentert i ledende stillinger. Uten at vi har konkrete tall på status kun i Norge, er det lov å håpe at vi kommer noe bedre ut av det enn byråene i resten av Europa. Men vi vet uansett at også vi har en kjempejobb å gjøre, fortsatt. Det er nettopp her de største byråene våre kommer inn.

Det sier Umar Ashraf, kommunikasjonsrådgiver i Sannum og Bergestuen, som sammen med Ellen Reiss er forfatter av boken Hvit PR.

Når Utrop tar kontakt, er han tilfeldigvis på sommerferie i Sør Frankrike, der de dystre tallene om status på inkludering og mangfold ble presentert for en samlet bransje.

– Når én av syv globalt sier at de vurderer å forlate feltet på grunn av lite mangfold, likestilling og inkludering, hva bør bransjen gjøre for å bli bedre?

I Norge mener jeg de aller største byråene kunne hatt godt av å legge nettopp litt av ressursene og budsjettene sine i å styrke denne delen av virksomheten, kanskje på bekostning av å delta, «løpe etter» og skilte med kreative konkurranser og tilhørende trofeer, sier Ashraf og etterlyser mer konkret handling fra de største byråene i Norge.

Han sier til Utrop at det er trist lesning som kommer frem i undersøkelsen, men han er ikke overrasket.

– Det er trist lesning. Men ikke så overraskende og noe både jeg og andre bransjefolk har pekt på de siste årene. Dessverre vet vi at DEI (diversity, equity and inclusion) er nedprioritert i kreative yrker og bransjer, og flere typiske HR-roller og tilhørende oppgaver legges på hylla som følge av økonomiske prioriteringer.

Inkludering: Nær samme tall som i 2021

Undersøkelsen viser at på det generelle nivået av inkludering, beregnet av svar på deltakernes følelse av velvære, fravær av diskriminering og tilstedeværelse av negative atferdsmønstre, var resultatene likedan med 2021.

Stephan Loerke, administrerende direktør i World Federation of Advertiser (WFA), som har initiert undersøkelsen, sier, ifølge Kreativt Forum, at han ikke er overrasket over resultatene:

 Vi bør se på dette som et glass halvfullt – og halvtomt. Vi er ikke veldig overrasket over å ikke se noen målbar endring på tvers av den globale industrien på bare to år, fordi utfordringene er så dypt forankret og systemiske i samfunnet. Det tar tid å ta tak i dem og overvinne dem. Men det første steget er å skape bevissthet om problemet. Vi har kanskje ikke flyttet nålen globalt på en meningsfull måte, men industrien gjør stadig mer synlige anstrengelser. Nå er det på tide å doble innsatsen og holde fast ved kursen, fordi våre anstrengelser vil bli belønnet med mer mangfoldige, rettferdige og inkluderende arbeidsplasser hvor de beste talentene vil samles.

Den norske delen av undersøkelsen vises over sommeren. De som står bak undersøkelsen vil levere landsbestemte rapporter, som vil bli brukt til å oppdatere landsbestemte handlingsplaner og fokusere ressurser på de mest presserende lokale utfordringene, heter det i Kreativt Forum.