Hvem har skylda?

Hvorfor er det feil å si at barnefattigdom er hovedårsaken til økende ulikhet i Norge?
Hvorfor skaper Frp forvirring i ulikhetsdebatten?
Natasza Bogacz
Latest posts by Natasza Bogacz (see all)

Politisk kvarter i september: stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) erklærer at fattige barn i Norge har skylden for økende ulikhet.

I radioprogrammet deltok stortingsrepresentant Kari E. Kaski (SV) og ulikhetsforsker Rolf Aaberge fra Statistisk sentralbyrå. De var uenige med Høyremannen. Det er de aller rikeste, de på formuestoppen, som har mest å si for den økende ulikheten, mente de.

Hvis tallene faktisk viser at barnefattigdom er hovedårsaken til økende ulikheter, fikk vi bare godta det. Men slik er det ikke, ifølge Aaberge, en av landets ledende ulikhetsforskere.

Hvorfor tar hun ikke med i regnestykket alle skattekuttene til de med de største formuene?

Politisk kvarter 1. mars: Den samme påstanden igjen – fattige innvandrerbarn er hovedårsaken til den økende økonomiske ulikheten i Norge. Denne gangen fra selveste finansministeren. Samme dag ble påstanden nok en gang motsagt av ulikhetsforsker Aaberge. Jensen tar feil, sa han.

Politikere fra Frp og Høyre er de eneste kildene til påstanden om at innvandring er hovedårsaken til økte forskjeller. Verken i forskning eller i den nylanserte stortingsmeldingen «Muligheter for alle» finner vi belegg for påstanden.

Alle kilder peker på at det er mange årsaker til økende økonomisk ulikhet. Innvandring er bare en av dem. Årsaksbildet er sammensatt.

Men når vi vet at dette er sannheten om ulikhet, må vi spørre: Hvorfor velger noen politikere bort denne sannheten? Er det fordi de ikke vet hva som står i sin egen stortingsmelding? Eller er det fordi det som står der ikke passer deres politiske interesser?

To ulike ting: Jensen har gjort diskusjonen om ulikhet i Norge til en diskusjon om barn i lavinntektsfamilier. Men fattigdom og ulikhet er to forskjellige ting.

Barnefattigdom sier noe om hvor mange barn lever i familier der inntekten per familiemedlem er under et bestemt beløp. Ulikhet ser på forskjeller mellom for eksempel de som tjener minst og de som tjener mest. I et samfunn der alle er lutfattige, vil ulikheten være null.

Hvorfor sammenblander Siv Jensen fattigdom og ulikhet? Denne typen grunnleggende feil har en finansminister ikke lov å gjøre. Kan det være mulig at Jensen er så inkompetent at hun ikke forstår forskjellen? Eller skaper hun med vilje forvirring i debatten?

Når Jensen feildefinerer de fattige som den viktigste årsaken til ulikhet, er det fare for at løsningen ikke treffer. Stadig fremholder hun nemlig at løsningen på ulikhetsproblemet er økt arbeidsdeltakelse. I seg selv er det en god ting, men det alene løser ikke et problem som har mange årsaker.

Regnestykket: Samtidig er det ingen som snakker om hva vi skal gjøre med ulikheten som skapes av en stadig større oppsamling av kapital blant de 10 prosent rikeste. Jensen lager et regnestykke som bygger på innvandreres arbeidsdeltakelse. Hvorfor tar hun ikke med i regnestykket alle skattekuttene til de med de største formuene?

Frp har vært flinke til å hente tall som belyser det negative ved innvandring. Vi skulle ønske at de var like flinke til å høre på hva samfunnsøkonomer sier om sosiale ulikheter i Norge.