Flyktninger kommer ikke i dress

Om flyktningene klarer å skaffe seg heltidsjobb etter bare seks år i Norge, er de superhelter!
Foto: BBC
Integreringsindikator basert på minimum 30 timers arbeidsuke er for strengt i forhold til en sårbar gruppe som flyktninger.
Natasza Bogacz
Latest posts by Natasza Bogacz (see all)

Nylig la Fremskrittspartiet frem tall fra SSB som viser at 28 prosent av kvoteflyktninger som har bodd her mellom 6 og 8 år, jobber 30 timer eller mer i uken. For andre flyktninger er tallet 34 prosent. 

I hvilken grad forteller antall arbeidstimer i uken noe om hvor godt integrert man er?

Uklart
Jon Helgheim, Fremskrittpartiets innvandringspolitiske talsmann, mener at 30-timers arbeidsuke minimum er det som må til for å leve i Norge. Han mener også at en arbeidsuke på mindre enn 30 arbeidstimer betyr at du ikke er ordentlig integrert.

For å kreve at flyktninger skal jobbe heltid, må de først få mulighet til det.

Men det er uklart hva som er grunnlaget for dette tallet.

Utrop mener at en integreringsindikator basert på minimum 30 timers arbeidsuke er for strengt i forhold til en sårbar gruppe som flyktninger.

Seks år er ikke nok
I Oslo finner vi lovlige, kvalifiserte arbeidstagere som tjener helt ned i 150 kroner i timen. Dette blir 18 tusen i måneden. Det er ikke mye. At de også er heltidsansatte, gjør ingen forskjell på lønna.

Studenter må klare seg på enda mindre. Etter Lånekassens norm har Oslo-studenter rett til en stønad på mindre enn 8 000 kroner i måneden. Det samme er tilfellet med uføre og minstepensjonister.

For å kreve at flyktninger skal jobbe heltid, må de først få muligheten til det. Bare seks år i et nytt land er sjeldent nok for å komme godt inn i arbeidslivet og få gode nok stillinger. 

Superhelter
Kanskje FrPs våte drøm er grunderflyktninger i dress, fiks ferdig utdannet med diplom i siviløkonomi. Men faktum er at flyktninger er sårbare mennesker med rett til beskyttelse. Om de klarer å skaffe seg heltidsjobb etter bare seks år i Norge, er de superhelter. 

Vi må ta imot flyktninger for å redde deres liv, ikke for å tjene penger på dem.