Norge og Irland best på inkludering

Heidi Holt Zachariassen og Ella Ghosh fra Kif-komiteen, og medforfatter Ross Woods fra Higher Education Authority i Irland, møtte de andre deltakerne i likestillingsprosjektet GENDERACTIONplus i Wien tidligere i år.
Foto: Privat
Mange europeiske land har ulike diskrimineringsgrunnlag i lover og politikk. – Men interseksjonelle perspektiver i forskningspolitikken er på et startnivå, sier Heidi Holt Zachariassen, medforfatter av en fersk rapport.

Rapporten  Benchmarking report on terminology and policy on intersectionality er produsert som del av EU-prosjektet GENDERACTIONplus, og signert Heidi H. Zachariassen og Ella Ghosh, begge er fra Kif-komiteens sekretariat, i tillegg til Ross Woods.

Woods er leder for likestilling i Irlands Higher Education Authority.

Tallene viser at Norge og Irland er best i klassen når det gjelder søkelys på inkludering, mangfold og interseksjonalitet i politikk og lovverk. Land som Polen og Bulgaria, sammen med Danmark, befinner seg i den andre enden av skalaen.

– Rapporten er basert på informasjon fra 15 nasjonale myndigheter og 20 forskningsråd i Europa, Og alle disse er med i konsortiet til GENDERACTIONplus, sier Zachariassen til Kifinfo.

Utvidet til flere likestillingsgrunnlag

I EUs forskningspolitikk har de utvidet likestillingsarbeidet fra kun kjønn til flere diskrimineringsgrunnlag med inkludering, mangfold og interseksjonalitet.

– Når man inkluderer flere likestillingsdimensjoner, avslører det automatisk ulike typer diskriminering og ulemper dette gir. Dette gjenspeiler virkeligheten av diskriminering, fastslår hun.

Les saken hos Kifinfo