– Om vi klarer å ikke være så opptatt av hva som gjør oss ulike, men fokusere på det vi har felles, og det vi er enige om – gjør det at vi har en tryggere ramme for å takle våre forskjeller og uenigheter, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Screenshot: «Norwegian Dream» (2023)
Menneskeverd handler om at alle mennesker har en verdi fordi de er mennesker, skriver Elin Olsen-Nalum i dette innlegget.

Forskjellene mellom mennesker kan bli en positiv kraft som løfter oss som individ og samfunn! 

Akkurat som vi er

Vi lever i et samfunn der likhet og konsensus verdsettes – mens ulikhet og uenighet ofte unngås og oppleves utfordrende. Kombinert med et moderne flerkulturelt Norge og smartteknologiens algoritmer forsterkes avstanden mellom oss og skaper større polarisering.

Slik trenger det forøvrig ikke å være. En kultur er summen av menneskelig interaksjon og som oss mennesker er den alltid i endring. Vi har med andre ord makt til å endre vår kultur – ved å endre vårt tankesett og handlingsmønstre. Her mener jeg det humanistiske verdisettet kan spille en vital rolle.

Mine grunnverdier som humanist er menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar. Det er store og litt ulne begrep for mange, men egentlig er det ganske enkelt. Menneskeverd handler om at alle mennesker har en verdi fordi de er mennesker. Likeverd at vi er like mye verdt og fortjener like muligheter. Frihet at vi skal ha frihet til å leve gode frie liv, akkurat som vi er. Ansvar: at vi ikke bare har friheter, men også et tilsvarende stort ansvar for å ivareta oss selv, menneskene rundt oss og økosystemet vi er en del av.

«Jeg kunne vært deg»

En naturlig følge av det er en anerkjennelse og verdsettelse av det menneskelige mangfoldet. Om vi på ekte mener at vi alle er like mye verdt og at vi skal ha frihet til å utfolde oss som mennesker – så gir det ingen mening å skulle presse alle inn i samme støpeskjeen. Mennesker skal ikke være like. Det er et umenneskelig utopisk ideal.

Det handler om erkjennelsen at forskjellene mellom oss ikke trenger å være noe skummelt som må overkommes – men kan bli til en positiv kraft som kan løfte oss som enkeltpersoner og som fellesskap, om bare vi som samfunn bare evner å verdsette og legge til rette for det.

For meg handler det om å møte andre mennesker med grunninnstillingen «jeg kunne vært deg», og behandle den personen som jeg selv ville blitt møtt i deres sko. Da skaper vi et «vi» istedenfor «oss» og «dem».

Å møte forskjeller med åpenhet og nysgjerrighet

Om vi klarer å ikke være så opptatt av hva som gjør oss ulike, men fokusere på det vi har felles, og det vi er enige om – gjør det at vi har en tryggere ramme for å takle våre forskjeller og uenigheter. Vi kan ta imot brutal ærlighet fra en venn fordi det ligger trygghet og kjærlighet i bunn. Finnes det ikke trygghet i relasjonen vil vi automatisk bli defensive.

Det sies at hvis alle tenker likt, tenker ingen – og det er noe veldig sant i det. Det er virkelig ikke viktig eller ønskelig at vi er enig i alt. La oss derfor møte forskjellene vi ser i andre mennesker med åpenhet og nysgjerrighet – med visshet om at vi har mer til felles enn det som skiller oss. Det menneskelige mangfoldet kan benyttes for å utfylle hverandre som mennesker, og slik sammen skape et enda bedre og mer inkluderende samfunn. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.