Forsvarets feltrasjon skal få halal-alternativ

Forsvaret har ingen feltrasjoner son er halalsertifiserte. Nå skal dette utbedres. Fotoet viser en fransk stridsrasjon.
Foto: Flickr/Evan Bench.
I 2022 hadde ikke Forsvaret tilbud om feltrasjoner som er halalsertifisert. Det kan innebære en risiko for diskriminering, ifølge en likestillingsredgjørelse, og skal nå endres på.

I redegjørelsen står det at:

«Forsvaret arbeider med å skape et arbeidsmiljø og en organisasjon som har rom for ulike behov knyttet til religion og kultur.»

Likevel har Forsvaret avdekket at det ikke alltid er tilgjengelig halalmat, spesielt gjelder dette varmmat, pålegg og feltrasjoner.

Skal utbedres

Jan Trondsen, nøkkelkundeansvarlig i DryTech, selskapet som leverer feltrasjoner til Forsvaret, bekrefter i en e-post til Forsvarets forum at de ikke har tilbud om halalsertifiserte feltrasjoner.

Signalene fra Forsvaret er at feltrasjonen også skal bli “halalvennlig”:

– Forsvaret har et bredt utvalg feltrasjoner. I dag er det imidlertid ingen av disse som inneholder halalsertifisert kjøtt. Dette skal utbedres. Det skriver Danel Hammer, som jobber med mangfold i Forsvarsstaben, i en e-post til Forsvarets forum.

Hun forklarer at det i slutten av august skal lanseres en handlingsplan for økt likestilling og mangfold i Forsvaret, der halalsertifiserte feltrasjoner blir tatt opp.

– Forsvaret kjøper i dag inn mat tilpasset ulike dietter. Feltrasjoner må, i likhet med alt utstyr og materiell vi kjøper inn, møte behovene til de vernepliktige vi til enhver tid har inne til tjeneste, skriver Hammer.

Halal-feltrasjoner har vært vanlige i flere år i blant annet USAs og Storbritannias hær. En slik feltrasjon kan ha opptil 1200 kalorier, og er utformet i tråd med sterifiseringskrav. Også kosher-feltrasjoner for troende og praktiserende jøder er tilgjengelige.