-UDI aksepterer ikke «asylferie»

Det tegnes en gal virkelighetsbeskrivelse, skriver Trygve G. Nordby, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

-La det være helt klart: Asylsøkere får ingen reisebevis fra norske myndigheter. Hvis en asylsøker beviselig har reist til hjemlandet under saksbehandlingstiden vil dette føre til at søknaden blir avvist. Når det gjelder asylsøkere vil UDI heller ikke ha noe imot at politiet avskjærer mulighetene for å komme tilbake til Norge, i slike tilfeller, skriver Norby i sitt et innlegg i Dagsavsien.

“Når det gjelder personer som allerede har fått asyl og eventuelt også bosettingstillatelse er situasjonen mer komplisert. Disse vil som regel miste sin asylstatus ved besøk i hjemlandet, men spørsmålet om utvisning vil både bero på situasjonen i hjemlandet og hvilke tillatelser og tilknytninger personen ellers har til Norge.

Her må det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak. Utlendingsloven og forskriften gir ingen adgang til å nekte en person innreise til Norge når vedkommende allerede har en gyldig oppholdstillatelse.”