Også imamer på venteliste for norskopplæring

1.200 søkere står på venteliste for å få norskkurs i Oslo. Blant dem er det også imamer.

Regelen er at nyankomne innvandrere ikke bør vente lenger enn tre måneder før de er i gang med norskopplæring, men flere har ventet i over et halvt år, i følge Dagsavisen.

– Det haster å få imamen på norskkurs. Den nye imamen er hentet inn fra Pakistan for primært å belyse tvangsekteskap og generasjonskonflikter. Hans arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er imidlertid begrenset i tid. Mange i den yngre generasjonen av muslimer kan heller ikke urdu, og norskkunnskaper vil bedre kommunikasjonen om nye utfordringer, sier Faiz Alam, leder for Minhajs ungdoms- og kvinnegruppe.

Statsråd Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet har forståelse for at den muslimske menigheten er frustrert over at imamen må vente.

– Vi skal nå ha full gjennomgang av norskopplæringen, og vil i den forbindelse vurdere om ikke enkelte grupper – som imamene – bør prioriteres i køen, sier Solberg, som ønsker å finne kreative løsninger som får ned ventetiden generelt.