Gir 300 millioner til flyktnigearbeid

Norge har forpliktet seg til å gi minst 300 millioner kroner til FN sitt arbeid for flyktninger i år.

Statssekretær i Utenriksdepartementet sier at Norge vil være et av de landene som gir mest til FNs arbeid for å hjelpe flyktninger, fordi dette er en av de mest sårbare og utsatte gruppene i verden.