– Myndighetene tier om muslimhets

Regjeringen burde for lengst ha satt i gang tiltak mot muslimer og antatte muslimer, men det er foreløpig ingen signaler om at det vil skje, skriver Linda Noor, leder av Minotenk
Foto: Claudio Castello
Muslimfiendtlige holdninger  truer det norske demokratiet. Likevel nevnes ikke muslimhetsen i myndighetenes  rapport til FNs rasediskrimeringskomité,  skriver Linda Noor, daglig leder i Minotenk, i en kronikk i Dagsavisen.
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

Noor advarer mot at fiendebilder og konspirasjoner om minoriteter og muslimer får dominere virkelighetsforståelsen til store deler av befolkningen: Da svekkes samholdet i samfunnet og Norge som nasjon, skriver hun og etterlyser politisk handling mot økende muslimfiendtlige holdninger. “Regjeringen burde for lengst ha satt i gang tiltak mot negative holdninger mot muslimer og antatte muslimer, men det er foreløpig ingen signaler om at det vil skje, skriver hun og er forskrekket over at muslimhetsen ikke blir nevnt i diskrimineringsrapporten:

Tier om muslimhets – gir penger til HRS
“Ekstra alvorlig blir statssekretærens (Tom Erlend Skaug (H), red.anm.) taushet hos FNs rasediskrimineringskomité når regjeringen på samme tid i budsjettforhandlingene vedtar å opprettholde tilskuddet til HRS, en av de fremste propagandaleverandørene av antimuslims ideologi i Norge”. 

Økende hatkriminalitet
Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank – ber myndighetene om å  lage en handlingsplan mot muslimfiendtlighet. “Over flere år har vi fått dokumentert veksten av muslimfiendtlige holdninger i det norske samfunnet. HL-senterets (Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter, red.anm.) befolkningsundersøkelse fra 2017 avdekket at én av ti mener vold mot muslimer kan forsvares og at én av tre har utpregede fordommer mot muslimer. 31 prosent tror muslimer ønsker å ta over Europa og 42 prosent tror muslimer ikke vil integreres i det norske samfunnet”, skriver Linda Noor. Hun viser til at hatkrimgruppen i Oslo melder om økende hatkriminalitet. 

31 prosent tror muslimer ønsker å ta over Europa.

Etterlyser politisk handling
Lederen av Minotenk peker også på mediedekningen av muslimer og islam. “I 2016 ble islam og muslimer dekket mer omfattende enn noe annet tema i redaksjonelle medier”, hevder hun og mener det kan være en årsak til at folk tror det er mange flere muslimer i landet enn det faktisk er. Hun skriver at at Likestillings- og diskrimineringsombudet, samt en rekke sivile aktører i flere år har etterlyst politisk handling mot økende muslimfiendtlige holdninger. 

Redd for å bli upopulære
“Likevel nevner altså ikke engang representanten for den norske stat, statssekretær Tom Erlend Skaug (H), den økende muslimfiendtligheten i sitt innlegg til FNs rasediskrimineringskomité”, skriver en indignert Linda Noor som mener norske politikere vegrer seg for å sette muslimhetsen av frykt for å bli upopulære. 

Les mer i Linda Noors kronikk Regjeringens farlige taushet